Business & Finance Πέμπτη 2/12/2021, 16:34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Αυτές είναι οι προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών

ΤτΕ: Αυτές είναι οι προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών

Τις προκλήσεις του τραπεζικού συστήματος απαριθμεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η οποία μεταξύ άλλων εστιάζει στην περαιτέρω αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και στη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση για την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, η κεντρική τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία: 

  • στην αντιμετώπιση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να έχουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους εν μέσω και του τέταρτου κύματος της πανδημίας 
  • στη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη οργανική κερδοφορία.  

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δε, αναφέρεται στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες προκύπτουν τόσο από τις ζημίες από τους φυσικούς κινδύνους όσο και από το κόστος μετάβασης σε μία οικονομία με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. 

Ειδική μνεία κάνει και στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας, οι οποίες συνδέονται με την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Ο τραπεζικός τομέας πρέπει να επιτελέσει τη διαμεσολαβητική του λειτουργία στην ομαλή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας» σημειώνει η ΤτΕ. 

Τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας 

Το υψηλό απόθεμα των NPLs, μαζί με το νέο κύμα αθετήσεων, το οποίο μπορεί να προκύψει από την οριστική απόσυρση των μέτρων στήριξης των δανειοληπτών από την πανδημία, παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα.

Οι μέχρι στιγμής ενέργειες που έχουν ληφθεί, έχουν αναμφισβήτητα συμβάλει στην σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος «κόκκινων» δανείων. Εντούτοις, ο λόγος των NPLs προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός (Ιούνιος 2021 – 20,3%).

Επιπρόσθετα, η ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και η διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία, καθώς και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τους μεσοπρόθεσμους κινδύνους. 

Η ρευστότητα 

Οι συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού τομέα συνέχισαν να βελτιώνονται το 2021. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί από τον Μάρτιο του 2020 (μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2021) κατά 28,6 δισ. ευρώ, γεγονός που αντανακλάται στη σημαντική αύξηση της αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα σε περίπου 16% του ΑΕΠ, από 6% το 2019.

Ωστόσο, η χαμηλή οργανική κερδοφορία και η ανάγκη σχηματισμού αυξημένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο επηρέασαν την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio) σε ενοποιημένη βάση να μειωθεί σε 12,5% τον Ιούνιο του 2021, από 15% τον Δεκέμβριο του 2020, και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε 15% από 16,6%. 

Οι προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη 

Η συνέχιση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού τομέα. Ως εκ τούτου, η χορήγηση πιστώσεων με επιμερισμό κινδύνου μέσω χαμηλότοκων δανείων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παροχής εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία και στην υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να μπει σε μια τροχιά υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι τράπεζες, ωστόσο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αξιολογούν τη σχέση απόδοσης-κινδύνου και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν στο πλαίσιο της συνετής διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και αναλαμβάνουν. Συνολικά, η χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων με βιώσιμα χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε ΤτΕ: Αυτές είναι οι προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών-1ΕΔΩ όλη την έκθεση της ΤτΕ

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Intrum: Νέα χρέη θα αφήσει στους Έλληνες η πανδημία

Τρ. Πειραιώς: Στο 16% έπεσαν τα κόκκινα δάνεια

DBRS: Επίφοβο το 40% των δανείων με μορατόριουμ στην Ελλάδα

TτΕ: Αιχμές για τις πρακτικές των servicers στη διαχείριση χρεών

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News