Η ΤτΕ εξηγεί στο «MR»

ΤτΕ, «MR»
ΤτΕ, «MR»
EXPLAINERS

H Tράπεζα της Ελλάδος εξηγεί στους αναγνώστες του «ΜR»: Πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος είναι να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα πρέπει να αυξάνονται σημαντικά (πληθωρισμός), ενώ θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται και παρατεταμένες περίοδοι πτώσης των τιμών (αποπληθωρισμός).

ΤτΕ, «MR»
EXPLAINERS

H Tράπεζα της Ελλάδος εξηγεί στους αναγνώστες του «ΜR»: Η κεντρική τράπεζα είναι ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται το νόμισμα μιας χώρας ή μιας ομάδας χωρών και ελέγχει την προσφορά χρήματος – στην κυριολεξία, την ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία.

  • ΤτΕ, «MR»