φωτ. InTime News
Φωτ. Intime
BUSINESS & FINANCE

Τις βασικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

φωτ. InTime News
BUSINESS & FINANCE

Ελαφρώς καλύτερη του στόχου, που περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ήταν η εικόνα των εσόδων και κατά συνέπεια του ελλείμματος του κρατικόυ προϋπολογισμού η εικόνα στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου.  Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού […]