ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 3,55%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,99%
ΓΑΛΛΙΑ 1,50%
ΙΤΑΛΙΑ 2,90%
ΙΣΠΑΝΙΑ 2,05%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,10%