ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 0,75%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,36%
ΙΤΑΛΙΑ 0,66%
ΓΑΛΛΙΑ -0,03%
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,30%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,19%