ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 4,35%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,62%
ΓΑΛΛΙΑ 3,12%
ΙΤΑΛΙΑ 4,36%
ΙΣΠΑΝΙΑ 3,62%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3,48%