ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 1,12%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,20%
ΙΤΑΛΙΑ 0,81%
ΓΑΛΛΙΑ 0,06%
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,49%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,39%