ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 0,74%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,24%
ΙΤΑΛΙΑ 0,77%
ΓΑΛΛΙΑ 0,13%
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,39%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,38%