ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 1,24%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,25%
ΙΤΑΛΙΑ 1,00%
ΓΑΛΛΙΑ 0,09%
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,47%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,40%