ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 4,13%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.95%
ΓΑΛΛΙΑ 2,41%
ΙΤΑΛΙΑ 3,84%
ΙΣΠΑΝΙΑ 2,93%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,87%