ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 3,32%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,27%
ΓΑΛΛΙΑ 2,77%
ΙΤΑΛΙΑ 3,83%
ΙΣΠΑΝΙΑ 3,19%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,98%