ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 10ΕΤΟΥΣ
ΕΛΛΑΔΑ 0,93%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,23%
ΙΤΑΛΙΑ 0,82%
ΓΑΛΛΙΑ 0,01%
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,42%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,43%