φωτ. Shutterstock
φωτ. Unsplash
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιστότοποι πολλών δεκάδων μεγάλων ομίλων, μεταξύ των οποίων αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες και τεχνολογικές εταιρείες, αντιμετώπισαν σήμερα για κάποιο χρονικό διάστημα διακοπή των διαδικτυακών υπηρεσιών τους σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από βλάβη που εντοπίστηκε σε λογισμικό του αμερικανικού παρόχου υπηρεσιών Akamai.