Φωτ. Reuters
TECH - SCIENCE

Το ιαπωνικό μέσο ενημέρωσης Nikkei, τον Νοέμβριο ανέφερε ότι η Apple έχει μειώσει περεταίρω την παραγωγή iPad για να διαθέσει περισσότερα εξαρτήματα στη γραμμή παραγωγής του iPhone 13.