Παρουσιάσθηκε το βιβλίο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: Θεωρία και Πράξη»
ΒΙΒΛΙΟ

Στο βιβλίο του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαου Δ. Φίλιππα, αναλύονται έννοιες όπως Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Ευημερία, Χρηματοοικονομικό Άγχος, Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Ελευθερία, Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών, Συνταξιοδοτικός Αλφαβητισμός.

Το «κοινωνικό σύστημα» του Talcott Parsons
ΒΙΒΛΙΟ

Παρά την καλοκαιρία των φετινών Χριστουγέννων, η περίοδος των εορτών ενδείκνυται για ανάγνωση μία διαδικασία απαραίτητη για όσους επιδιώκουν να ξεπεράσουν το συνηθισμένο, όπως έχει αναφέρει ο Αμερικανός επιχειρηματίας Jim Rohn.