Το «κοινωνικό σύστημα» του Talcott Parsons
Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Κεντρικές Τράπεζες» των Σπ. Βλιάμου & Κ. Γκράβα
LIFE & ARTS

Με σημαντική επιτυχία από πλευράς προσέλευσης κόσμου και περιεχομένου των ομιλιών, έγινε την Δευτέρα 30 Μαΐου, στην μεγάλη αίθουσα του Public Συντάγματος, η παρουσίαση του βιβλίου «Κεντρικές Τράπεζες» της σειράς «Μικρές Εισαγωγές» των εκδόσεων Παπαδόπουλος.