ΔΕΗ
Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Η συναλλαγή προβλέπει την πώληση του 51% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου κατά βάση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ύψους μεικτής λογιστικής αξίας 3,4 δισ. ευρώ.

φωτ.: Cosmos Sport
BUSINESS & FINANCE

Σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς στην πώληση αθλητικών ειδών, τη βρετανική JD Sports, πωλήθηκε το 80% της ελληνικής εταιρείας Cosmos Sport, στην οποία πρόσφατα είχε επενδύσει και το fund EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη.