Φωτ. αρχείου Intime
BUSINESS & FINANCE

Πρόστιμα συνολικού ύψους 7.100 ευρώ και επταήμερη αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή.