Τράπεζα της Ελλάδος

Loukia Kattis/MoneyReview
ΤτΕ, «MR»
Η ΤΤΕ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΟ «MR»

Η ΤτΕ εξηγεί στους αναγνώστες του «MR»: Τι είναι οι εποπτικές ή ρυθμιστικές πολιτικές που αφορούν τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γνωστές ως μικροπροληπτικές πολιτικές.