Κόκκινα δάνεια

Εξωδικαστικός: Με κούρεμα 25% οι ρυθμίσεις χρεών
ΤτΕ: Μειώνονται τα δάνεια που έχουν οι εταιρείες διαχείρισης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κατά 695 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το β΄ τρίμηνο του 2022, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Χρ. Σταϊκούρας: Περιορίζεται η πιθανότητα δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.