Τράπεζες

ΕΚΤ: Ερχεται «τραπεζική μάχη» για τα μερίσματα με την αποχώρηση Enria
Έκθεση ΕΕΣ για τον μηχανισμό εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών στην ΕΕ
BUSINESS & FINANCE

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ελέγχει κάθε χρόνο τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης της ΕΕ, ο οποίος εφαρμόζεται για την εύτακτη εκκαθάριση των προβληματικών τραπεζών. Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, το ΕΕΣ αναφέρει ότι δεν εντόπισε στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που διαπίστωσαν το SRB, η Επιτροπή και το Συμβούλιο στους λογαριασμούς του 2022, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους που αφορούν την εξυγίανση τραπεζών, είχαν σημαντικές ανακρίβειες.

Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο της δίωξης για τα τραπεζικά στελέχη
BUSINESS & FINANCE

Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών και των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου, με το πακέτο μέτρων για τη δικαιοσύνη που εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.