Τράπεζες

Eurobank: Οι τομείς που κράτησαν ψηλά τον πληθωρισμό
Πώς θα λειτουργεί ο «Τειρεσίας» του Δημοσίου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία εικόνα για το σύνολο των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων θα μπορεί να έχει το Δημόσιο, αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της νέας Ανεξάρτητης Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, όπως προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. 

Οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν ξανά να θυµίζουν… τράπεζες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον τραπεζικό τοµέα κάτι κινείται. Αυτό προκύπτει αβίαστα από τις ανακοινώσεις αποτελεσµάτων 6µήνου που δείχνουν ότι οι τράπεζες αρχίζουν ξανά να θυµίζουν τράπεζες. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους δεν είναι πια η µείωση των κόκκινων δανείων, αλλά η αναζήτηση και η προσέλκυση επιχειρήσεων που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν.