ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νόμος Κατσέλη: Σε νομοθετικό κενό εκατοντάδες οφειλέτες

Νόμος Κατσέλη: Σε νομοθετικό κενό εκατοντάδες οφειλέτες

Σε κενό αέρος βρίσκονται εκατοντάδες οφειλέτες που είχαν κάνει αίτηση ένταξης στο νόμο Κατσέλη και η υπόθεσή τους έπρεπε να εκδικαστεί από το Νοέμβριο του 2020 έως και τις 4 Απριλίου 2021. Εξαιτίας του ότι τα δικαστήρια παρέμειναν κλειστά αυτό το διάστημα, οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν χωρίς παράλληλα να υπάρχει πρόβλεψη για την τύχη που θα έχουν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων για τις παλιές υποθέσεις του νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατσέλη καταργήθηκε στο σύνολό του με την ενεργοποίηση του νέου πτωχευτικού κώδικα από την 1η Ιανουαρίου 2021. Όσοι οφειλέτες είχαν εκκρεμείς υποθέσεις από το παρελθόν και η εκδίκαση τους ήταν να γίνει μετά τις 15 Ιουνίου 2021, έπρεπε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να μην χάσουν την προστασία του νόμου. Δεν υπήρχε ωστόσο σχετική πρόβλεψη για αυτούς που η υπόθεσή τους ήταν να εκδικαστεί στο μεσοδιάστημα και οι οποίοι βρίσκονται σε νομοθετικό κενό, αφού το αίτημά τους ούτε εκδικάστηκε ούτε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων τους. 

Το θέμα έχει τεθεί στις συζητήσεις με τους θεσμούς και αναμένεται να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που θα δίνει λύση, έτσι ώστε να μην χάσουν την προστασία του νόμου για την πρώτη κατοικία.

Μέχρι σήμερα 24.000 οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο νόμο Κατσέλη, έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους, μπαίνοντας στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Η επικαιροποίηση αφορά στην υποχρέωση από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο αλλά η υπόθεσή τους δεν έχει συζητηθεί, να επανυποβάλλουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά προκειμένου να παραμείνουν υπό την ομπρέλα  του νόμου και να μην χάσουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 40.000. Η αίτηση προσδιορισμού θα πρέπει συνοδεύεται με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τη συναίνεση του οφειλέτη για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των στοιχείων που επικαλείται. Η επικαιροποίηση ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου και εξελίσσεται με βάση σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 30η Ιουνίου.

Όπως ορίζει ο νόμος αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, θεωρούνται ως μηδέποτε ασκηθείσες, ενώ καταργούνται και αυτοδικαίως όσες προσωρινές διαταγές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού. Με την αίτηση επαναπροσδιορισμού επιδιώκεται να γίνει παράλληλα και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που επικαλούνται οι οφειλέτες, έτσι ώστε, όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου, να υποχρεωθούν σε παραίτηση.

Προκειμένου να επισπευσθεί το κλείσιμο όλων αυτών των υποθέσεων , η διαδικασία συζήτησης θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ειρηνοδίκης μετά από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο σε συγκεκριμένες προθεσμίες.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News