Ακίνητη περιουσία

Οι συνθήκες στέγασης των νέων επηρεάζουν και τις δημογραφικές εξελίξεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δημογραφικές εξελίξεις σε όλες τις χώρες είναι μια από τις παραμέτρους που επηρεάζουν εκτός των άλλων και τις συνθήκες στέγασης των νεότερων γενεών, ενώ, από την άλλη μεριά, μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ηλικία που οι γενεές αυτές κάνουν οικογένεια όσο και τον τελικό αριθμό των παιδιών τους.

Η χρυσή εποχή των πλούσιων ενοικιαστών: Γιατί οι Αμερικανοί γυρίζουν την πλάτη στην αγορά σπιτιού
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μολονότι δεν ήταν ποτέ εύκολο να αγοράσει κανείς σπίτι και ενώ η απόκτηση ακίνητης περιουσίας είναι συνώνυμο του πλούτου στις ΗΠΑ, πολλοί στρέφονται συνειδητά στο ενοίκιο.

Μαρούσι: Ανανεώνεται η «πρωτεύουσα» της ελληνικής αγοράς γραφείων
BUSINESS & FINANCE

Επενδύσεις που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 200 εκατ. ευρώ υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην περιοχή του Αμαρουσίου, με σημείο αναφοράς την αξιοποίηση των τελευταίων διαθέσιμων οικοπέδων πέριξ του κόμβου της Αττικής Οδού («∆αχτυλίδι»).