ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το νόμο Κατσέλη

Αντίστροφη μέτρηση για το νόμο Κατσέλη

Χάνουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά μέσω του νόμου Κατσέλη όσοι οφειλέτες δεν υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και συζήτησης 40.000 περίπου αιτήσεων που εκκρεμούν στο πλαίσιο του νόμου που τέθηκε σε ισχύ με την έναρξη της κρίσης, το 2010.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από τις 15 Ιανουαρίου οπότε και θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους όσοι είχαν καταθέσει αίτηση ρύθμισης οφειλών έως και τις 31.12.2014.

Ο νόμος Κατσέλη καταργείται οριστικά άλλωστε από το επόμενο έτος με την ενεργοποίηση του νέου κώδικα φερεγγυότητας και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Η επίσπευση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και το Δημόσιο με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, που αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες για μια δεκαετία περίπου.

Όπως προβλέπει ο νόμος αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, θεωρούνται ως μηδέποτε ασκηθείσες, ενώ καταργούνται και αυτοδικαίως όσες προσωρινές διαταγές χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού. Με την αίτηση επαναπροσδιορισμού επιδιώκεται να γίνει παράλληλα και ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που επικαλούνται οι οφειλέτες, έτσι ώστε, όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου, να υποχρεωθούν σε παραίτηση. Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, που εισάγεται στο ακροατήριο και το οποίο ανέρχεται στο 25% περίπου, δεν συζητείται είτε λόγω ματαίωσης είτε λόγω παραίτησης από το δικόγραφο. Πρόκειται για περιπτώσεις που καταθέτουν αίτησης ένταξης στο νόμο προκειμένου να κερδίσουν χρόνο έως την εκδίκασή της, από την οποία μετά παραιτούνται.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και με βάση σειρά προτεραιότητας για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, αρχής γενομένης από την 15η Ιανουαρίου. Με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ο οφειλέτης αποδέχεται και την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, προκειμένου να εξακριβωθεί και η ακρίβεια των στοιχείων του.

Με βάση τις προθεσμίες που προβλέπονται στο νόμο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με βάση τις εξής προθεσμίες:

α) Έως και τις 15.1.2021 θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014

β) Έως και τις 31.1.2021 θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015.

γ) Έως και τις 15.2.2021, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015.

δ) Έως και τις 28.2.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016.

ε) Έως και τις 15.3.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016.

στ) Έως και τις 31.3.2021 οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017.

ζ) Έως και τις 15.04.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017.

η) Έως και τις 30.04.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018.

θ) Έως και τις 15 .05.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018.

ι) Έως και τις 31.05.2021, οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά.

κ) Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται έως και 30.6.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η Ιουνίου 2021.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News