Πτωχευτικός νόμος

φωτ.: Shutterstock
Φωτ. SOOC / Alexandros Michailidis
BUSINESS & FINANCE

Στο μικροσκόπιο των θεσμών που βρίσκονται στην Αθήνα και ο Φορέας Απόκτησης Ακινήτων, ο οποίος αποτελεί το «κύριο συστατικό» για την πλήρη εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου. H Αθήνα προτίμησε να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.