ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ


ΑΡΧΕΙΟ
14.07.2024 / 21:05

Τα όρια αντοχής των ασφαλισμένων δοκιμάζουν οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας που επιβάλλουν κάθε χρόνο οι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούμενες το αυξημένο νοσοκομειακό κόστος που χρεώνουν οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Οι αυξήσεις το 2024, ιδίως στα λεγόμενα παλαιά νοσοκομειακά προγράμματα, άγγιξαν το 15%.


12.07.2024 / 07:50

Ο χορός των αναβαθμίσεων που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο με την S&P έχει καταστήσει τα ομόλογα των τραπεζών επιλέξιμα ως ενέχυρα για χρηματοδότηση από την EKT, ενώ οι πρόσφατες αναβαθμίσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί στο προφίλ κινδύνου των ελληνικών τραπεζών, συμπιέζοντας τα spreads στις εκδόσεις ομολόγων που πραγματοποιούν.


11.07.2024 / 19:01

Στα 2,5 δισ. ευρώ φθάνουν οι εισροές νέων κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια από τις αρχές του χρόνου. Η αύξηση των επενδύσεων σε αμοιβαία αποδίδεται στις ελκυστικές αποδόσεις που προσφέρουν αυτή την περίοδο, σε αντιδιαστολή με τα χαμηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.


10.07.2024 / 20:05

Χαμηλή παραμένει η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια παρά τις προσφορές των τραπεζών για χαμηλά επιτόκια, απαλλαγή από τα έξοδα εξέτασης αιτήματος ή τα ειδικά προγράμματα με έμφαση τους νέους έως 40 ετών.


09.07.2024 / 07:31

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τους βασικούς όρους της συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρήτια Τράπεζα αλλά και της συμμετοχής της κάθε πλευράς στην ΑΜΚ του νέου σχήματος κατέληξαν οι βασικοί μέτοχοι.


03.07.2024 / 07:55

H διαφορά του επιτοκιακού περιθωρίου των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με αυτό των ευρωπαϊκών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου χορηγήσεων και αυτού των καταθέσεων, συνέχισε να διευρύνεται το α’ τρίμηνο. Το μέσο επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,37%, έναντι 1,62% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη.


02.07.2024 / 08:04

Κέρδη 1,09 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες το α’ τρίμηνο του 2024, ενισχυμένα κατά 40% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, ενώ συνολικά η κερδοφορία των 110 συστημικών τραπεζών που εποπτεύει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ ανήλθε στα 43,5 δισ. ευρώ έναντι 40,7 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2023.


18.06.2024 / 20:04

Αυξήσεις που φθάνουν και το 14% ετησίως επιβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στα ασφάλιστρα υγείας, επικαλούµενες κυρίως το υψηλό κόστος νοσηλείας που χρεώνουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της χώρας. Οι αυξήσεις περιλαµβάνουν τόσο την άνοδο του ασφαλίστρου λόγω ηλικίας όσο και με βάση την κατηγορία του νοσοκοµειακού προγράµµατος.


16.06.2024 / 20:02

Εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής, δηλαδή από κάθε μορφή αποζημίωσης, οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ για υλικές ζημιές στα περιουσιακά τους στοιχεία που προκαλούνται από πυρκαγιά που προκλήθηκε από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό.