ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Τα κέρδη από τις δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων

Waive I και Waive II

Eurobank: Τα κέρδη από τις δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων

Δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Waive I και Waive II, ολοκλήρωσε η Eurobank.  

Η πρώτη, Waive I, ύψους 1 δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω της διάθεσης του μεσαίου τμήματος τιτλοπoίησης στην Magnetar Capital. 

Η δεύτερη συνθετική τιτλοποίηση, Waive II, περιλαμβάνει επίσης ενήμερα δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ, και φέρει την εγγύηση της ΕΤΕπ. Πρόκειται για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με την στήριξη supranational οργανισμών που επιτυγχάνει ελληνική τράπεζα. Η εγγύηση δίδεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων που συστάθηκε το 2019 με κεφάλαια 25 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της πανδημίας και μέχρι σήμερα μόλις 4 ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ενταχθεί σε παρόμοιο σχήμα εγγυήσεων.  

Η συναλλαγή Waive II έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων της Eurobank.  

Αντίστοιχα η συναλλαγή Waive I έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων. 

Να διευκρινιστεί ότι η συνθετική τιτλοποίηση που αφορά ενήμερα δάνεια διαφοροποιείται από την κοινή τιτλοποίηση, καθώς επιτρέπει στην Τράπεζα να «αγοράζει προστασία» έναντι μελλοντικού πιθανού πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή  έναντι μελλοντικών πιθανών προβλέψεων για δάνεια που πιθανά θα βρεθούν σε αθέτηση για ένα τμήμα του χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για ένα είδος ασφάλειας που επιτρέπει στην Τράπεζα να μειώσει τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (Risk Weight Assets – RWA) χωρίς να απο-αναγνωρίζει από τον ισολογισμό της το χαρτοφυλάκιο των δανείων που τιτλοποιεί, «εξοικονομώντας» κεφάλαια. 

Παρόμοιες τιτλοποιήσεις έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η τράπεζα Πειραιώς και  η Alpha Bank. Στην περίπτωση της Eurobank, σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε μία από αυτές τις δύο τιτλοποιήσεις – συγκεκριμένα η Waive II – εξασφάλισε την εγγύηση της ΕΤΕπ, ενός υπερεθνικού οργανισμού που είναι επιλεκτικός σε παρόμοιες κινήσεις. Για αυτό το λόγο η συναλλαγή παρότι μικρότερης αξίας, 700 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει υψηλή εγγύηση ύψους 500 εκατ. ευρώ και ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 21 μονάδες βάσης. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Καμπανάκι για τις εγγυήσεις του «Ηρακλή» – Ο ρόλος της αναστολής πλειστηριασμών

Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise II – Ποιο το όφελος

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε και επίσημα η συναλλαγή «Frontier» 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News