ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στο 9,99% το ποσοστό της Ellington μετά την ΑΜΚ

Attica Bank: Στο 9,99% το ποσοστό της Ellington μετά την ΑΜΚ

Στο 9,99% διαμορφώνεται το ποσοστό συμμετοχής του επενδυτικού κεφαλαίου Ellington στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αντλώντας 240 εκατ. ευρώ.

Το ΤΜΕΔΕ που συμμετείχε στην ΑΜΚ διατηρεί το ποσοστό του δηλαδή 14,7%, ενώ το ΤΧΣ ελέγχει το 63,1% από 68,2% που ήταν το ποσοστό του πριν την αύξηση. Ο ΕΦΚΑ διατήρησε το ποσοστό του, δηλαδή 10,3%, ενώ ένα μικρό ποσοστό, μόλις 2% παρέμεινε σε διασπορά.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε χθες την τελική κατανομή των μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση, σημειώνοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του α’ εξαμήνου διαμορφώνεται σε 11%. 

Με βάση την τελική κατανομή ποσοστό 89,77% της αύξησης καλύφθηκε μέσω εγγραφών από ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού 215.441.058 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.077.205.294 νέες μετοχές. Από αυτές 

• 753.826.957 νέες μετοχές καλύφθηκαν από το ΤΧΣ, 

• 176.368.926 νέες μετοχές καλύφθηκαν από το ΤΜΕΔΕ

• 123.122.473 νέες μετοχές καλύφθηκαν από τον ΕΦΚΑ και 

• 23.886.938 νέες μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης έμειναν αδιάθετες 122.794.706 νέες μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής: 

α) 120.861.838 νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 24.172.367 ευρώ διατέθηκαν στην εταιρία RINOA LΤD, στο πλαίσιο της  δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ ΤΜΕΔΕ, ΤΧΣ και της εταιρίας «Ellington Solutions S.A.» και «ES GINI Investments Limited».

β) 1.932.868 νέες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσό 386.573 ευρώ διατέθηκαν σε επενδυτές που είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Η διοίκηση της Attica Bank εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχή έκβαση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της συμφωνίας των μετόχων, βάσει της οποίας «κατέστη εφικτή η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην Τράπεζα». 

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και Ellington προβλέπει ότι τα μέρη «δεσμεύονται να προβούν σε δεύτερη επένδυση στην Τράπεζα το αργότερο εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2021, έτσι ώστε το ΤΜΕΔΕ και η Ellington να κατέχουν τελικά ποσοστό περίπου 68% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα το έτος 2022 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank, καθώς στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνεται η ένταξη των ομολόγων (senior notes) των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα «HΡΑΚΛΗΣ 2», όπως προβλέπουν και οι βασικοί όροι της συμφωνίας των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, η συμφωνία των μετόχων ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, θωρακίζει κεφαλαιακά την Τράπεζα κατά την διάρκεια υλοποίησης αυτών των ενεργειών. 

«Η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων αλλά και η αυξημένη ρευστότητα της Τράπεζας, αποτελούν τα εχέγγυα της δυναμικής επανατοποθέτησης της  Attica Bank στο τραπεζικό σύστημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News