ΤΧΣ

Φωτ. Intime
Φωτ. Intime
BUSINESS & FINANCE

Στο 68,2% θα διαμορφωθεί το ποσοστό του ΤΧΣ στην Attica Bank, μετά τη μετατροπή των 16.533.102 τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου (warrants) σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές αξίας 0,20 ευρώ, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC).

Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Ζημιά ύψους 2 δισ. ευρώ παρουσίασε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη χρήση του 2020, η οποία όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε το Ταμείο χθες, ανεβάζει το ύψος των συσσωρευμένων ζημιών του Ταμείου από τη συμμετοχή τους στις τράπεζες στα 37,7 δισ. ευρώ.