ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Το ΤΧΣ μειώνει το ποσοστό του υπέρ της Ellington

Attica Bank: Το ΤΧΣ μειώνει το ποσοστό του υπέρ της Ellington

Παρατείνεται έως τις 17 Δεκεμβρίου η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ. 

Με βάση την ενημέρωση της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο και μετά την επιτυχή έκβαση των συζητήσεων του ΤΧΣ με την κοινοπραξία ΤΜΕΔΕ – Ellington για τη συμμετοχή τους στην αύξηση, το Ταμείο που ελέγχει σήμερα το 68,2% της Attica Bank, θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ εξασκώντας τελικώς 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης για την κτήση νέων μετοχών από τα 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο θα μειώσει το ποσοστό του στο 62,8% ανοίγοντας το δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank και συγκεκριμένα του επενδυτικού κεφαλαίου Ellington που θα συμμετάσχει με ποσοστό που εκτιμάται στο 5,4%.

Το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει το 14,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank έχει δεσμευθεί ότι θα ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν από το σύνολο των 3.561.102 κοινών μετοχών που διαθέτει σήμερα. Το ΤΜΕΔΕ θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ συμπράττοντας με την Ellington.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση των 240 εκατ. ευρώ θα γίνει με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, με αναλογία 49,5265161872259 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας.

Με βάση την ανακοίνωση της Τράπεζας το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της Αύξησης έχει ως εξής:

  • 09.12.2021 – Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης 
  • 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
  • 17.12.2021 – Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης 
  • 20.12.2021 – Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
  • 21.12.2021 – Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
  • 21.12.2021 – Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  • 22.12.2021 – Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
  • 22.12.2021 – Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
  • 23.12.2021 – Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

 moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Attica Bank: Το σχήμα ΤΜΕΔΕ – Ellington προέκρινε το ΤΧΣ για την ΑΜΚ

Attica Bank: Με 163 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει το ΤΧΣ στην ΑΜΚ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News