Μετοχές

Φωτ. Intimenews
BUSINESS & FINANCE

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διατηρήθηκε πέριξ των 925 μονάδων, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν την ανάληψη πρόσθετου ρίσκου και προτίμησαν να προχωρήσουν στην κατοχύρωση των κεκτημένων της εβδομάδας.

Φωτ. Intimenews
BUSINESS & FINANCE

Στάση αναμονής γύρω από τις 925 μονάδες τηρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις και κατοχύρωση των χθεσινών κερδών, τα οποία έφεραν την αγορά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών.