ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Με 163 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει το ΤΧΣ στην ΑΜΚ

Attica Bank: Με 163 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει το ΤΧΣ στην ΑΜΚ

Χωρίς τα δικαιώματα προτίμησης, δηλαδή χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ, διαπραγματεύονται από σήμερα οι μετοχές μετοχές της Attica Bank, ενώ ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η αυριανή μέρα, 23 Νοεμβρίου.

Η ΑΜΚ θα γίνει με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση με αναλογία 49,5265161872259 νέες μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας. Δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ έχουν όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 25η Νοεμβρίου, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 3η Δεκεμβρίου και ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 8η Δεκεμβρίου 2021.

Η Τράπεζα, μέσω του ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 68,2%, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τo επενδυτικό κεφάλαιο Ellington, που φέρεται να έχει συμπράξει με το ΤΜΕΔΕ. Bain Capital και JC Flowers, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν στη διαπραγμάτευση για συμμετοχή τους στην ΑΜΚ και το ακριβές ύψος της συμμετοχής τους, εφόσον οι συζητήσεις ευοδωθούν με κάποιον από τους υποψήφιους επενδυτές, θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της αύξησης. Κρίσιμο θέμα της διαπραγμάτευσης είναι το ακριβές ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, προκειμένου να καλύψει πλήρως τη ζημιά που θα προκύψει από τις τιτλοποιήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει ότι θα υλοποιήσει κάνοντας χρήση του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων, του Ηρακλή.

Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ έως το ποσοστό του, ασκώντας τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές που διαθέτει, δηλαδή 16.533.102 κοινές μετοχές. Εφόσον ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του το Ταμείο θα μπει στην αύξηση με 163 εκατ. ευρώ, που έχει τεθεί ως το ανώτατο όριο στήριξης της ΑΜΚ. 

Εκτός από το ΤΧΣ, τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση έως του ποσοστού που διαθέτουν έχουν αναλάβει οι δύο επόμενοι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα το Ταμείο των Μηχανικών, που θεωρείται ιδιώτης μέτοχος και ελέγχει ποσοστό 14,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν από το σύνολο των 3.561.102 κοινών μετοχών που διαθέτει σήμερα. 

Αντίστοιχα ο ΕΦΚΑ, που είναι ΝΠΔΔ,  κατέχοντας άμεσα 2.485.563 μετοχές της Τράπεζας, που αντιστοιχούν σε 10,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, έχει δεσμευθεί αφενός να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν, και αφετέρου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αύξησης. Στο ενημερωτικό αναφέρεται ότι σε περίπτωση που στην αύξηση δεν συμμετέχουν οι λοιποί μέτοχοι και η αύξηση δεν καλυφθεί, το ποσοστό του ΤΧΣ ενδέχεται να φτάσει στο 73,1%, σενάριο που δεν θεωρείται πάντως πιθανό, καθώς θα πυροδοτήσει την αντίδραση της DG Comp και των κανόνων περί κρατικής ενίσχυσης. 

Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων προκειμένου ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέλθει στο 11% περίπου (pro forma) και να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, μετά την υποχώρηση του δείκτη στο 3% περίπου λόγω των ζημιών που πήρε για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News