Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

AP Photo
Φωτ. Πειραιώς
BUSINESS & FINANCE

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση AT1 της Πειραιώς, η οποία επιδιώκει την άντληση «φρέσκων» κεφαλαίων για να τηρήσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις.