ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς νέα αύξηση κεφαλαίου η Attica Bank

Προς νέα αύξηση κεφαλαίου η Attica Bank

Μια νέα γενναία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απαιτήσουν η εξυγίανση και η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, που σύμφωνα με πληροφορίες θα φθάσει ενδεχομένως ακόμη και στα 600 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση με δεδομένη την «τρύπα» που θα δημιουργηθεί στα κεφάλαια των δύο τραπεζών λόγω της εκκαθάρισης από τα κόκκινα δάνεια, τα οποία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν, φθάνουν στα 3,4 δισ. ευρώ.

Το βάρος της επικείμενης αύξησης καλείται να σηκώσει το ΤΧΣ, το οποίο ελέγχει σήμερα το 72,5% της Attica Bank μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, αλλά και τις διαδοχικές μετατροπές των warrants που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου (DTC). Στο πλαίσιο της προηγούμενης ΑΜΚ το Ταμείο είχε «επενδύσει» 329 εκατ. ευρώ, διατηρώντας, όπως είχε επισημάνει στην ανακοίνωσή του, «τα δικαιώματά του στην Attica bank, όπως και στη νέα τράπεζα που θα προκύψει κατόπιν της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα».

Δεδομένη στη νέα αύξηση θεωρείται και η συμμετοχή τόσο του ΕΦΚΑ όσο και του ΤΜΕΔΕ. Ο μεν ΕΦΚΑ είχε συμμετάσχει στην προηγούμενη ΑΜΚ με 40 εκατ. ευρώ και το ποσοστό του σήμερα διαμορφώνεται στο 7,6%. Το ΤΜΕΔΕ, ο άλλοτε ισχυρός μέτοχος της Attica Bank, δεν είχε συμμετάσχει στην προηγούμενη ΑΜΚ, με συνέπεια την απομείωση της συμμετοχής του στο 4% σήμερα.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είχαν επενδύσει 10 εκατ. ευρώ η κάθε μία, καλύπτοντας 40 εκατ. ευρώ συνολικά, ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας των μετόχων στην ΑΜΚ συμμετείχαν η Παγκρήτια Τράπεζα και η Thrivest Holdings με 34 εκατ. ευρώ και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σηματοδοτώντας την είσοδο ιδιωτών επενδυτών με ποσοστά 5% και 4,4%. Το ακριβές ποσό που θα επενδύσει στη νέα ΑΜΚ η Thrivest Holdings (συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου) είναι μέρος της άσκησης, αλλά στόχος είναι στο τέλος της ημέρας να βρεθούν με το 51% της ενιαίας τράπεζας.

Τα βήματα μέχρι την οριστικοποίηση της ΑΜΚ προϋποθέτουν τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των δύο τραπεζών και κυρίως την αξιολόγηση από την DBRS των δανείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων, τον «Ηρακλή 3». Από το σύνολο των 3,4 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων, 2 δισ. ευρώ βαρύνουν την Attica Bank και 1,4 δισ. ευρώ την Παγκρήτια Τράπεζα. Κρίσιμα για τον ακριβή υπολογισμό της «τρύπας» που θα δημιουργηθεί είναι το ύψος των δανείων που θα μεταφερθούν στον «Ηρακλή» και ο βαθμός εξυγίανσης της ενιαίας τράπεζας, δηλαδή το πού θα διαμορφωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος αποτελεί το ποσοστό αυτό να είναι μονοψήφιο, και συγκεκριμένα κάτω από το 5%, και η νέα τράπεζα να είναι πλήρως κεφαλαιoποιημένη μετά την ΑΜΚ.

Οι εναπομείνασες εγγυήσεις του «Ηρακλή» υπολογίζονται λίγο κάτω από 1,5 δισ. ευρώ και σύμφωνα με πηγές της «Κ» το ποσό αυτό θεωρείται επαρκές για να καλύψει τους senior τίτλους που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων που θα υλοποιήσουν οι δύο τράπεζες. Η εκτίμηση ωστόσο αυτή έχει διπλή ανάγνωση, καθώς όσο μικρότερος είναι ο senior τίτλος, δηλαδή η εγγύηση του Δημοσίου, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο junior τίτλος της τιτλοποίησης και άρα η ζημία που θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν οι δύο τράπεζες και η επίπτωση που θα έχει στα κεφάλαιά τους. Να σημειωθεί ότι ήδη η Παγκρήτια αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης κεφαλαιακό άνοιγμα 48 εκατ. ευρώ, ενώ η Attica Bank έχει στον ισολογισμό της ομόλογο της κατηγορίας μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 100 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2018 και καλύφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο. Το σχετικό ομόλογο απομειώνει σταδιακά την αξία βάσει της οποίας μετράει στα κεφάλαια και θα πρέπει να υποκατασταθεί στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η εξίσωση για το κόστος που θα απαιτήσει η εξυγίανση της ενιαίας τράπεζας θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι το ΤΧΣ δεν μπορεί να βάλει παραπάνω χρήματα από το ποσοστό που διαθέτει σήμερα, καθώς στο πλαίσιο του νόμου λειτουργεί ως δυνάμει επενδυτής με ίσους όρους με τους άλλους μετόχους. Σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποιείται άλλος μηχανισμός, δηλαδή για τη διάσωση της τράπεζας, επιλογή που δεν είναι στο τραπέζι. Ανάλογα με το πού θα κλείσει η τρύπα της εξυγίανσης και πόσο θα υπολογιστεί η απαιτούμενη αύξηση θα πρέπει να προσδιοριστεί και η συμμετοχή της Thrivest, η οποία εκτός από τα 64 εκατ. ευρώ στην Attica Bank έχει επενδύσει άλλα 90 εκατ. ευρώ στην Παγκρήτια, ανεβάζοντας το σύνολο της επένδυσής της μέχρι σήμερα στα 153 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα και θα πρέπει να ισορροπήσουν με την πρόθεση της Thrivest να ελέγχει στο τέλος της διαδρομής την ενιαία τράπεζα που θα δημιουργηθεί, αξιοποιώντας ενδεχομένως και τον μηχανισμό των warrants.

Διαβάστε επίσης: 

Attica Bank: Κέρδη προ φόρων 28,6 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι ζημιάς 356,6 εκατ. ευρώ

Attica Bank: Συμφωνία για παροχή δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Attica Bank: Δεν έχουμε ακόμη γνώση του αποτελέσματος της προ-αξιολόγησης για ενδεχόμενη υπαγωγή στο «Ηρακλής III»

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News