ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

vimata-mprosta-39516
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση των καλύτερων νέων μηχανικών της χώρας.


ΑΡΧΕΙΟ
15.09.2021 / 00:02

Η ίδρυση μιας εταιρείας – τεχνοβλαστού, γνωστής ως spin off,  θεωρείται κοινή πρακτική σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε ολόκληρο τον προηγμένο κόσμο. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν τα οικονομικά οφέλη της δημιουργούμενης γνώσης εντός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. Οι τεχνοβλαστοί είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία γεφυρώνεται […]


14.05.2021 / 07:30

Καθώς πλήθος δραστηριοτήτων της οικονομίας αρχίζει να επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας – όμως σε ένα πολύ  διαφορετικό περιβάλλον αλλά και επίπεδο παραγωγής – οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για την εξέλιξη του ρυθμού της  ανάπτυξης κατά τη φετινή χρονιά ποικίλλουν. Η πρακτική αξία της πρόβλεψης αυτής έγκειται στο κίνητρο που δημιουργεί για ισχυρότερες ή ηπιότερες επενδύσεις και […]


17.04.2021 / 11:14

Καίρια ζητήματα για τις επιχειρήσεις της χώρας η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και η ενίσχυση της συμμετοχής τους σε εγχώριες αλλά και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.


25.03.2021 / 07:15

Ένα από τα θετικά επακόλουθα της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19 είναι η ανάδειξη της ζωτικής σημασίας της επιστημονικής έρευνας στο δημόσιο διάλογο, αλλά και η σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης στο σχεδιασμό μέτρων δημόσιας πολιτικής (evidence-based policy). Αρχίζει να δημιουργείται έτσι ένα πιο πρόσφορο έδαφος για το πώς η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον […]


05.03.2021 / 07:45

Στην Ελλάδα, οι δημόσιες προμήθειες διαχρονικά δεν ευνοούν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για διάφορους λόγους. Ο κυρίαρχος είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο των αγορών του δημόσιου τομέα στη χώρα εμπεριέχει στοιχεία που δεν ευνοούν την καινοτομία, καθώς συνηθίζεται να δίνεται έμφαση στη θέσπιση προδιαγραφών (ενίοτε φωτογραφικών) που περιγράφουν συγκεκριμένα προϊόντα για την κάλυψη της συγκεκριμένης […]


29.01.2021 / 07:55

Τον τελευταίο καιρό στον δημόσιο διάλογο γίνεται συχνή αναφορά στις πατέντες που σχετίζονται με τα νέα εμβόλια για την COVID-19 και στην ανάγκη εξαγοράς τους ή άμεσης παραχώρησης των δικαιωμάτων παραγωγής και σε άλλους προμηθευτές, ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή και διάθεση στο ευρύ κοινό. Αυτό που συνήθως υπονοείται, είναι ότι η προνομιακή αυτή διαδικασία […]


15.01.2021 / 12:08

Η πανδημική κρίση και η δυσμενής επίδραση που είχε σε μια σειρά από δραστηριότητες της οικονομίας επανέφερε στο δημόσιο διάλογο τη σχετική συζήτηση για την παραγωγική δομή της χώρας, με την υπέρμετρη ίσως έμφαση στον Τουρισμό. Αν και ο τουρισμός τροφοδοτεί μια σειρά από σημαντικούς κλάδους στην οικονομία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να […]


30.12.2020 / 07:30

Πρόσφατα εκδόθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2019-2020 από το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor. Με βάση τα αποτελέσματα σημειώθηκε εκτίναξη των ατόμων που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα το 2019, σε ένα ποσοστό που έφθασε στο 8,2% (περίπου 536 χιλιάδες άτομα) […]


13.12.2020 / 08:35

Η συζήτηση για τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0), συμπυκνώνει ίσως σε έναν ελκυστικό όρο ένα σύνολο τεχνολογικών μετασχηματισμών που συμβαίνουν με εξαιρετική ταχύτητα τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον. Ουσιαστικά, η αύξηση των τεχνικών δυνατοτήτων των υπολογιστών, η συγκέντρωση πολλών δεδομένων μέσω και της αξιοποίησης του internet και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά […]