ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι τύπου 6,5ΝC5,5, δηλαδή θα έχει διάρκεια 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών και την έκδοση ανέλαβαν να «τρέξουν» οι Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank. Στο 2,625% κινείται το επιτόκιο. 

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση senior preferred τίτλου που επιχειρεί η Τράπεζα από το 2014 μέσω της οποίας αποσκοπεί στην κάλυψη του στόχου για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που έχει θέσει  το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).

Ο στόχος αυτός δεν αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας και υπερβαίνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλει ο SSM, αλλά και την κεφαλαιακή της θέση. Με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται στο 17,4%, ενώ ο  δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1)  διαμορφώνεται σε 14,8%. Ο στόχος MREL αφορά το πρόσθετο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα, προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσμενείς εξελίξεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μια τράπεζα στο ακραίο σενάριο της αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σε όλες τις τράπεζες και υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 2,375%, ενώ ανάλογη έκδοση – πιθανότατα εντός του Σεπτεμβρίου – προγραμματίζει και η τράπεζα Πειραιώς. 

Με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Alpha Bank ο στόχος για τις υποχρεώσεις MREL για το 2021 έχει τεθεί στο 17,28%. Με την προγραμματισμένη έκδοση η Τράπεζα θα καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από  το απαιτούμενο όριο. Η συναλλαγή εκτός από την επίτευξη των στόχων MREL, θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης, στην ενίσχυση του προφίλ της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης ρευστότητας της τράπεζας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News