ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Έξοδος στις αγορές και νέο πρόγραμμα εθελούσιας

AP Photo

Μήνας εξελίξεων προεξοφλείται ότι θα είναι ο Σεπτέμβριος για την Alpha Bank, καθώς η Τράπεζα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό της, ενώ έως τα τέλη του μήνα πιθανολογείται και η έξοδος της Τράπεζας στις αγορές για την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ . Πρόκειται για παρόμοια έκδοση με αυτή που πραγματοποίησε χθες η Eurobank, επιτυγχάνοντας απόδοση 2,375% με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. 

Το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό της Alpha Bank εκτιμάται ότι θα στοχεύει στη μείωση του προσωπικού κάτω από τα 6.000 άτομα. Να σημειωθεί ότι το σύνολο του προσωπικού στην Ελλάδα ανήλθε στα τέλη Ιουνίου τα  6.622 άτομα από 7.321 ένα χρόνο πριν, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της περιορίστηκε στα 318 καταστήματα από 361 τον αντίστοιχο περσινό διάστημα. Έχει προηγηθεί η μεταφορά 800 υπαλλήλων στην εταιρεία διαχείρισης Cepal στο πλαίσιο της συμφωνίας με την DK για την τιτλοποίηση Galaxy.

Η μείωση των λειτουργικών εξόδων αποτελεί βασικό πυλώνα του project Tomorrow και η Τράπεζα έχει πάρει πρόβλεψη 97 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ήδη από το α’ τρίμηνο του 2021. Το έκτακτο έξοδο για το πρόγραμμα έχει οδηγήσει σε άνοδο του λειτουργικού κόστους κατά 33,2% στο τέλος του α’ εξαμήνου στα 692,4 εκατ. ευρώ. 

Σε ότι αφορά την έξοδο στις αγορές, η Alpha Bank δρομολογεί την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η έκδοση αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει τον περασμένο Μάρτιο το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB). Οι στόχοι αυτοί αφορούν στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και με βάση τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η Alpha Bank  ο στόχος έχει τεθεί στο 17,28% για το 2021. Με την προγραμματισμένη έκδοση η Τράπεζα θα καλύψει την απόσταση του 0,90% που τη χωρίζει από το επίπεδο του 16,4% που ήταν ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. 

Να σημειωθεί ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε επίσης τον  Μάρτιο την έκδοση ομολόγου Tier II αντλώντας  500 εκατ. ευρώ (το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% έναντι 4,25% που ήταν το κουπόνι της έκδοσης του Φεβρουαρίου 2020), έκδοση που αποσκοπούσε στην κεφαλαιακή διεύρυνση της τράπεζας για να προχωρήσει στις κινήσεις εξυγίανσης και δεν αφορούσε τις απαιτήσεις του SRB. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News