ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Θετική για την ΑΜΚ η Glass Lewis – Ενδιαφέρον από μετόχους

Εν όψει της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων

φωτ. ΑΠΕ ΜΠΕ

Θετική εμφανίζεται η συμβουλευτική εταιρεία Governance Glass Lewis στις προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank προς τη γενική συνέλευση, η οποία έχει συγκληθεί για τις 15 Ιουνίου, με αντικείμενο την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους έως 800 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η Glass Lewis, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον ανεξάρτητους και αξιόπιστους proxy advisors και συμβουλεύει τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, υπογραμμίζει ότι το δ.σ. της τράπεζας έχει παρουσιάσει μια ισχυρή επιχειρηματική λογική και μια ικανοποιητική τεκμηρίωση της πρότασης προς τους μετόχους, ειδικά εν μέσω των τρεχουσών πολύ θετικών συνθηκών αγοράς.

Ιδιαίτερα ως προς το ύψος και τη σκοπιμότητα της ΑΜΚ, η Glass Lewis αναγνωρίζει τα επιχειρηματικά οφέλη για την τράπεζα και τους μετόχους της, ενώ σημειώνει ότι η μετοχή της Alpha Bank έχει ανακάμψει κατά περίπου 20% από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης για ΑΜΚ.

Τέλος, καταλήγει ότι η αύξηση του αριθμού των μετοχών αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τα οφέλη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Alpha Bank καθώς και από το γεγονός ότι το ΔΣ προτίθεται να διαφυλάξει τα δικαιώματα των μετόχων μέσω παροχής κατά προτεραιότητα κατανομής μετοχών – μέχρι το υπάρχον ποσοστό τους κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Η Glass Lewis αναγνωρίζει την στρατηγική ανάπτυξης και μεγέθυνσης που παρουσίασε η διοίκηση της Alpha Bank, υπερβαίνοντας παρωχημένες λογικές ότι οι ΑΜΚ είναι μόνον για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που έχουν εικόνα των συζητήσεων της Alpha Bank με τους επενδυτές, η πλειοψηφία των μετόχων υποστηρίζουν το όραμα της διοίκησης και προτίθενται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.

Υπάρχει μάλιστα μεγάλη ικανοποίηση που μια ελληνική τράπεζα αλλάζει το αφήγημα για τη χώρα και αναγνωρίζει εγκαίρως τη μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη, που έρχεται με το τέλος της πανδημίας, ειδικά λόγω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Money Review