ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πειραιώς: Η ΑΜΚ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού

Φωτ. INTIME NEWS

Τη μακρά προσπάθεια μετασχηματισμού της τράπεζας Πειραιώς κεφαλαιοποιεί η επιτυχής αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που ανοίγει το δρόμο για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω της υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 11 δισ. ευρώ με την κωδική ονομασία Sunrise.

Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων ύψους 1,38 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου που η διοίκηση της Τράπεζα υλοποιεί μέσω σειράς οργανικών και μη ενεργειών, δημιουργούν το αναγκαίο κεφαλαιακό απόθεμα για την κάλυψη της ζημιάς των 2,3 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσει η τιτλοποίηση Sunrise, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Το πρώτο αξίας 7,2 δισ. ευρώ και για το οποίο η Τράπεζα υπέβαλε αίτημα ένταξης στον Ηρακλή για την εξασφάλιση εγγύησης 2,3 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή είναι η αξία των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes). 

Κορυφαίος στρατηγικός στόχος η μείωση των NPEs σε μονοψήφιο αριθμό στους επόμενους 12 μήνες και κάτω από 3% μεσοπρόθεσμα, στόχος που μεταφράζεται σε μείωση των κόκκινων δανείων από τα 22,5 δισ.. ευρώ στο τέλος του 2020 σε 3,6 δισ. ευρώ στους επόμενους 12 μήνες και σε 1 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα. 

Στόχος η αποκατάσταση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16% και επίσης η επίτευξη απόδοσης ενσώματων κεφαλαίων (RoaTE) 5% στο τέλος του 2021 και άνω του 10% το 2024.

Η πορεία

Η προσέλκυση διεθνών επενδυτών μέσω της ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην διοίκηση της Τράπεζας και συμπίπτει με την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων του διευθύνοντος συμβούλου Χρήστου Μεγάλου στο τιμόνι του ομίλου.

Η προσπάθεια επανεκκίνησης της τράπεζας Πειραιώς ξεκίνησε το 2017 και τα επιτεύγματα αυτής της διαδρομής συνοψίζονται στα εξής:

 • Xρηματοδότηση της οικονομίας με νέα δάνεια 19,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2018 – 2021 
 • Σωρευτική μείωση λειτουργικού κόστους από το 2016, από 1,2 δισ. ευρώ σε 900 εκατ. ευρώ
 • Αύξηση καταθέσεων κατά 16% από το 2017, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη καταθετική βάση στην Ελλάδα με 49,6 δισ. ευρώ καταθέσεις.
 • Μείωση των NPEs κατά 15,2 δισ. ευρώ από το υψηλότερο σημείο το Σεπτέμβριο του 2015
 • Ολοκλήρωση δύο τιτλοποιήσεων NPEs συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ (Phoenix,Vega) 
 • Η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε συμφωνία με την διεθνή εταιρεία διαχείρισης Intrum για τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, ύψους 27 δισ. ευρώ
 • Η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε πώληση υπηρεσιών αποδοχής καρτών.
 • Η πρώτη τράπεζα που προχωρά σε συνθετικές τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων (2 δισ. ευρώ).
 • Οι ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκαν από το 2018 (οργανικές ενέργειες, Intum, και 2 εκδόσεις Tier II οδήγησαν σε αύξηση κατά 320 μονάδες βάσης στα εποπτικά κεφάλαια 
 • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 25,1 δισ. ευρώδάνεια 
 • Μερίδια αγοράς: 31% στα δάνεια, 29% στις καταθέσεις
 • Μερίδια αγοράς κατά τομείς: 85% στον αγροτικό τομέα, 40% στο digital banking, 2,4 δις, ευρώ χορηγήσεις σε πράσινες δραστηριότητες
 • Πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που έχει εντάξει κριτήρια ESG στις χρηματοδοτήσεις της.
 • Ηγετική θέση στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα υποδομής και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης στις συμβάσεις παραχώρηση αυτοκινητοδρόμων.
 • Ηγετική θέση στο χώρο των ΑΠΕ με συνολικές χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω των 2 Gigawatt. 
 • Ισχυρή θέση στην ψηφιακή τραπεζική με 2,4 εκ. ενεργούς χρήστες και 34% μερίδιο αγοράς στο web και 38% στο mobile banking

Ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή υπήρξε η ολοκλήρωση  το σχεδίου αναδιάρθρωσης με βάση τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι του SSM. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης πώλησε τη θυγατρική Avis Leasing, τη Piraeus Bank Belgrade, την Piraeus Bank Romania και την Tirana Bank. Επίσης, πώλησε το χαρτοφυλάκιο  μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις Amoeba που ήταν και πρώτη πώληση στην Ελλάδα, χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις (400 εκ. ευρώ).

Αντίστοιχα πώλησε το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις Arctos (καταγγελμένα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών), καθώς και το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων Nemo (240 εκ. ευρώ).

Οι κινήσεις αυτές ακολουθήθηκαν από: 

 • την συμφωνία με τον εξειδικευμένο Σουηδικό Οργανισμό Intrumγια τη διαχείριση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, ύψους 27 δισ. ευρώκαι
 • την έκδοση ομολόγου Tier II  (400 εκ. ευρώ) για την ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων 

Στις αρχές του 2019 η Τράπεζα ανακοίνωσε το στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020. 

Οι κύριοι στόχοι της «Agenda 2020»

 • Επιταχυνόμενη μείωση των NPLs και NPEs. 
 • Δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα.
 • Διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης με ενίσχυση κεφαλαίων με οργανικά μέσα.
 • Αποκατάσταση της ρευστότητας με αυτόνομη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τις αγορές.

Για την υλοποίηση του σχεδίου ο Όμιλος διαχωρίστηκε σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της κύριας τραπεζικής δραστηριότητας και την δημιουργία αξίας από το χαρτοφυλάκιο μη κύριων δραστηριοτήτων. Με αυτό τον διαχωρισμό, η Τράπεζα Πειραιώς:

 • επιτάχυνε τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της και 
 • δημιούργησε σταθερή βάση για την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας. 

Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020 η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με συνολικό ενεργητικό 71,6 δισ. ευρώ και περίπου 10.000  εργαζομένους. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News