Τράπεζα Πειραιώς

φωτ. Shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Οι ελληνικές τράπεζες αλλάζουν σελίδα, ξεπερνούν το στάδιο της εκκαθάρισης των ισολογισμών τους από τα NPEs και στρέφονται στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και στην πιστωτική επέκταση. Οι τιμές-στόχοι των οίκων.

φωτ. Intimenews
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέλος του Leadership Council, που έχει ως στόχο να διαμορφώνει τη στρατηγική του χρηματοπιστωτικού τομέα για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση.