ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κινήσεις από τις τράπεζες για ενίσχυση των κεφαλαίων τους

Κινήσεις από τις τράπεζες για ενίσχυση των κεφαλαίων τους

Με νέες υγιείς χορηγήσεις, ενίσχυση της κερδοφορίας τους, αλλά και πρόσθετες ενέργειες που απελευθερώνουν κεφάλαια επιχειρούν οι τράπεζες να αποκαταστήσουν τις επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς δείκτες, που πλήττονται από τις ζημίες που επιφέρει η εξυγίανση των ισολογισμών τους. Έχοντας ολοκληρώσει τον κύριο όγκο των τιτλοποιήσεων η έμφαση θα δοθεί σε κινήσεις όπως η πώληση πακέτων ακινήτων που δρομολογούν κυρίως η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς σε συνδυασμό με πωλήσεις μικρότερων πακέτων δανείων. Συνολικά, το ύψος των νέων συναλλαγών, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του α΄ εξαμήνου, θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ περίπου, και σε αυτές περιλαμβάνονται συναλλαγές πωλήσεων ύψους 3,4 δισ. ευρώ από την Alpha Bank (περιλαμβάνεται η πώληση κόκκινων δανείων στην Κύπρο), τιτλοποιήσεις και πωλήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στο 1,5 δισ. ευρώ εκτιμάται και η δεύτερη τιτλοποίηση (Frontier II) που δρομολογεί η Εθνική Τράπεζα. Στις πρωτοβουλίες αυτές που κατά κανόνα απορροφούν κεφάλαια, τόσο η Alpha όσο και η Τράπεζα Πειραιώς θα αντιτάξουν τις δύο μεγάλες συναλλαγές για την πώληση ακινήτων (project Skyline και Tera), που συμβάλλουν στη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού τους απελευθερώνοντας κεφάλαια, ενώ το μπαράζ συναλλαγών που ολοκλήρωσαν όλες οι τράπεζες στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, στόχο είχαν την ενίσχυση των κεφαλαίων ενόψει της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority), δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες κατατάσσονται χαμηλά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ό,τι αφορά τα κεφαλαιακά τους αποθέματα, τα οποία «αναλώθηκαν» στην προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (Common Equity Tier 1 – CET 1) όσο και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total Capital Ratio) σε ενοποιημένη βάση υποχώρησαν το γ΄ τρίμηνο του 2021 σε 12,6% και 15,1% αντίστοιχα (έναντι 14,6% και 16,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020). Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), ο δείκτης CET1 των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε σε 10%, έναντι μέσου όρου 15,4% στην Ευρώπη. Με βάση τα στοιχεία της EBA που αναφέρονται στο γ΄ τρίμηνο του έτους, ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) των ελληνικών τραπεζών παρέμεινε σταθερά σε αρνητικό έδαφος (-25%) έναντι θετικής επίδοσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (μεσοσταθμικά 7,7%). Αιτία, οι ζημίες που υποχρεώθηκε να εγγράψει το τραπεζικό σύστημα λόγω των εκτεταμένων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων δανείων την επίμαχη περίοδο και οι οποίες στοίχισαν για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς περί τα 2,7 δισ. ευρώ σε κεφάλαια.

Το ύψος των νέων συναλλαγών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του α΄ εξαμήνου θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αναμένεται ότι θα έχει βελτιωθεί στα ετήσια αποτελέσματα, καθώς το σύνολο των τραπεζών ολοκλήρωσε κρίσιμες συναλλαγές, που οδηγούν σε βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Πρόκειται για συναλλαγές που μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως είναι η συνθετική τιτλοποίηση, ένα είδος «ασφάλισης» των δανείων που εξυπηρετούνται κανονικά. Στο πλαίσιο αυτό η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη συναλλαγή Aurora, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, που συνέβαλε στην αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 47 μονάδες βάσης, ενώ η Eurobank ολοκλήρωσε δύο συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης (Waive I και II), που οδηγούν σε αύξηση του δείκτη κατά 42 μονάδες βάσης.

Στην ίδια λογική, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω των 100 μονάδων βάσης σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2021, μέσα από τις τρεις συναλλαγές (τιτλοποίηση Sunrise II, ανάθεση της διαχείρισης συμμετοχών και πώληση ναυτιλιακών δανείων), ενώ πρόσθετο όφελος αναμένεται από την απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών, που θα ολοκληρωθεί στο α΄ τρίμηνο του 2022 (συναλλαγή Thalis).

Αντίστοιχο όφελος από την απόσχιση της δραστηριότητας των υπηρεσιών αποδοχής καρτών αναμένεται να εγγράψουν στα ετήσια αποτελέσματα η Alpha Bank, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα, η οποία επιπροσθέτως θα ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα από την τιτλοποίηση Frontier και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης: 

ΤΧΣ: Πιο ανθεκτικές οι τράπεζες στα ευρωπαϊκά stress tests

Τράπεζες: Μέρισμα υπό τρεις προϋποθέσεις

ΕΒΑ: Στα προ πανδημίας επίπεδα η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News