BUSINESS & FINANCE

ΤτΕ: Πιστωτική επέκταση και ενίσχυση της κερδοφορίας οι προκλήσεις για τις τράπεζες

ΤτΕ: Πιστωτική επέκταση και ενίσχυση της κερδοφορίας οι προκλήσεις για τις τράπεζες

Ανασταλτικά στην επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να επιδράσει η αύξηση της αβεβαιότητας και η άνοδος των επιτοκίων, καθυστερώντας έτσι την εξάλειψη του επενδυτικού κενού που καταγράφει η χώρα την τελευταία δεκαετία. 

Αυτό επισημαίνει η ΤτΕ στην Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική, προειδοποιώντας ότι σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον με υψηλό πληθωρισμό και κάμψη της ζήτησης, θα μπορούσε να ανακοπεί η πτωτική πορεία της ανεργίας και να δημιουργηθεί μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών. Επιπλέον η αρνητική επίπτωση στην συνολική ζήτηση από τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασμό με την πλήρη άρση των μέτρων στήριξης έναντι της πανδημίας εντός του 2022, επιτείνει τους παραπάνω κινδύνους, σημειώνει η ΤτΕ.

Ιδιαίτερη σημασία για την διατήρηση της ανάπτυξης αποκτά η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ που θα στηρίξουν σύμφωνα με την ΤτΕ την πιστωτική επέκταση τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος.  Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες προκλήσεις που συνδέονται με το τραπεζικό σύστημα και αφορούν την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας και την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους βάσης, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι αβεβαιότητες για την οικονομική δραστηριότητα που δημιουργούνται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Η συμμετοχή των τραπεζών στην συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα προσεγγίσει τα 6,2 δισ. ευρώ μεταξύ 2022 και 2026, επισημαίνει η ΤτΕ και θα συμβάλλει στην διαμόρφωση υψηλών ρυθμών ανόδου της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις.

Στο τέλος του α΄ τριμήνου οι τράπεζες κατέγραψαν περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού τους χαρτοφυλακίου δανείων και το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 17,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 700 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2021 και κατά περίπου 91 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 όταν είχε καταγραφεί το μεγαλύτερο επίπεδο ΜΕΔ. Ως ποσοστό προς το σύνολο των δανείων, αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 12,1% το α’ τρίμηνο του 2022 έναντι 12,8% στα τέλη του 2021, αλλά παρέμεινε υψηλό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στο τέλος του 2021 ο δείκτης ΜΕΔ σε επίπεδο Ε.Ε. ήταν 2%. Δύο συστημικές τράπεζες (Εθνική και Eurobank) έχουν πετύχει τον επιχειρησιακό στόχο μονοψήφιου δείκτη ΜΕΔ, ενώ μέχρι το τέλος του 2022  ανάλογη επίδοση θα έχει το σύνολο του τραπεζικού τομέα. 

Σε ότι αφορά την διάρθρωση των ΜΕΔ, τα 3/4 περίπου αφορούν επιχειρηματικά δάνεια, το 1/5 περίπου στεγαστικά και το υπόλοιπο καταναλωτικά. Ισομερής είναι επίσης η κατανομή μεταξύ δανειακών συμβάσεων που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, δανείων αβέβαιης είσπραξης και δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών που δεν έχουν καταγγελθεί. Παρά τη μείωση κόκκινων δανείων που υπήρξε σε όλες τις κατηγορίες δανείων, αύξηση παρατηρήθηκε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στα καταναλωτικά δάνεια, σημειώνει η ΤτΕ, επισημαίνοντας ότι παραμένει υψηλό το ποσοστό των δανείων που είναι ενώ είναι σε ρύθμιση εμφανίζει εκ νέου καθυστέρηση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σημαντική πρόκληση για τις τράπεζας αποτελεί η συνέχιση της εκδοτικής δραστηριότητας για την κάλυψη των κεφαλαιακών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που όπως παρατηρεί η ΤτΕ αναμένεται να είναι πιο δύσκολη και με αυξημένο κόστος. Σύμφωνα με εκθέσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης το 2022 αναμένεται αποδυνάμωση της εκδοτικής δραστηριότητας ομολόγων από εκδότες με πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας, ενώ ανοδική είναι η τάση στον κόστος δανεισμού των νέων εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων διεθνώς.

Διαβάστε επίσης: 

ΤτΕ: Ανάπτυξη 3,2% βλέπει πλέον το βάσικο σενάριο – Στο 7,6% ο πληθωρισμός το 2022

Στην πόρτα του Ηρακλή Εθνική, Πειραιώς και Attica Bank με φόντο την άνοδο των CDS

Ρυθμίσεις οφειλών: Με τον αραμπά οι αιτήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News