Οικονομία

Attica Bank: Τα τουριστικά έσοδα αντισταθμίζουν τις προκλήσεις του πολέμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφόσον δεν σημειωθεί κάποια έντονη μεταβλητότητα ως προς το υγειονομικό ζήτημα, το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον θα επηρεάζεται σημαντικά από τον τουρισμό έως την αρχή του τέταρτου τριμήνου. 

Η ύφεση δεν είναι ίδια για πλούσιους και φτωχούς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μείωση του αμερικανικού ΑΕΠ κατά 0,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο δείχνει σαφέστατη εξασθένιση της οικονομίας. Άλλα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ανθεκτικότητα, εξ ου και επισήμως ο όρος της ύφεσης απηχεί μια εκτεταμένη και μακράς διαρκείας οικονομική κάμψη