BUSINESS & FINANCE

Τράπεζες: Με φειδώ οι αλλαγές στα Δ.Σ. – Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Τράπεζες: Με φειδώ οι αλλαγές στα Δ.Σ. – Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Βελούδινη αναμένεται να είναι μετάβαση των ελληνικών τραπεζών στο νέο περιβάλλον που σηματοδοτεί η έξοδος της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία και η προοπτική αποεπένδυσης του δημοσίου μέσα από την αλλαγή του νόμου για το ΤΧΣ, που καταργεί τα αυστηρά κριτήρια για τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών. 

Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η σχετική διάταξη που προέβλεπε ότι το Δ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον εμπειρογνώμονες ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκ των οποίων 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά.

Στην ίδια λογική καταργείται επίσης η διάταξη που προέβλεπε ότι αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να πληρείται για κάθε ένα από αυτά τουλάχιστον το κριτήριο του να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η κατάργηση των σχετικών δεσμεύσεων ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση των Δ.Σ. χωρίς τις αυστηρές δεσμεύσεις της μνημονιακής εποχής. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες οι τράπεζες δεν βιάζονται να αξιοποιήσουν τη νέα διάταξη, η ψήφιση της οποίας άλλωστε εκκρεμεί. Έτσι η μόνη αλλαγή που δρομολογείται ενόψει των τακτικών γενικών συνελεύσεων του Ιουνίου φαίνεται ότι είναι μια αλλαγή στο Δ.Σ. της Alpha Bank, που εκτός από την ελληνική ταυτότητα θα φέρει και τη σφραγίδα της ανανέωσης με γυναικείο άρωμα, ενισχύοντας την σύνθεση του Δ.Σ. με μια ακόμη γυναίκα, που θα αντικαταστήσει ένα υφιστάμενο μέλος η θητεία του οποίου λήγει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες Εθνική, Eurobank και τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθενται να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγές ενόψει των γενικών συνελεύσεων.

Η μοναδική δέσμευση που διατηρεί ο νέος νόμος είναι η υποχρέωση τα μέλη των Δ.Σ. να μην ασκούν ούτε να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού Κράτους ή Προέδρου της κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος. Όπως ορίζει ο νέος νόμος κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του και η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για την θέση.

Οι αμοιβές

Ο νέος νόμος καταργεί το πλαφόν στις αμοιβές των διοικήσεων των τραπεζών που ισχύει με τον παρόντα νόμο, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πετύχει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω του 10%. Συγκεκριμένα όπως προβλέπει ειδικό άρθρο «για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%, οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της ΤτΕ».

Οι πάσης φύσης πρόσθετες μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού. 

Διαβάστε επίσης: 

Τράπεζες: Τι αλλάζει στο ΤΧΣ – Αποεπένδυση έως το 2025

Τράπεζες: Επιπλέον κέρδη 1 δισ. ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων

Καμπανάκι για τις τράπεζες: Νέα κόκκινα δάνεια 5 δισ. ευρώ το 2021

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News