Εμπορεύματα

Τι φέρνει το 2023 στις αγορές – Πώς θα κινηθούν μετοχές, συνάλλαγμα, ομόλογα, εμπορεύματα
Ο κίνδυνος κερδοσκοπίας στις αγορές σιτηρών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά μέσω της άμεσης στήριξης των νοικοκυριών έφεραν μια σύντομη ανάπαυλα στους Ευρωπαίους πολίτες, ούτως ώστε να μετριαστεί η κρίση στο κόστος διαβίωσης.