ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΜΚ: Η πρόσφατη εμπειρία στο τραπεζικό σύστημα

Πρόσφατα είδαμε την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και η Alpha Bank, να προχωρά σε αύξηση του μετοχικού ττουςκεφαλαίου. Στο παρόν άρθρο μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω κάποιες σκέψεις σχετικά με τα οφέλη που συνοδεύουν τέτοιες πρακτικές.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μια σημαντική συνέπεια θα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρουσιάσει σημαντική μείωση της συμμετοχής του στην τράπεζα και ταυτόχρονα θα δει τις προσδοκίες του περί ανάκτησης ενός σημαντικού μέρους των ζημιών που έχει ήδη υποστεί κατά την διάρκεια σύστασής του (μέσω του τραπεζικού συστήματος), λόγω της συμμετοχής του στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών στην Ελληνική οικονομία.

Οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά αρχάς επιτρέπει (εάν επιθυμούν) στους μικρομετόχους να συμμετάσχουν μέχρι την ανώτατη τιμή εύρους.

Παρά τους κινδύνους που πάντα υπάρχουν στην επενδυτική συμμετοχή μικρομετόχων στις αγορές κεφαλαίου, η συμμετοχή τους αναμένεται να φέρει κέρδη αφού με το τέλος της πανδημίας στην χώρα μας (πιθανότατα το Φθινόπωρο), η Ελληνική οικονομία κάτω από όλες τις μελέτες θα γνωρίσει θετικούς ρυθμούς προσέλκυσης επενδύσεων και ανόδου στους ρυθμούς οικονομικής της ανάπτυξης, χωρίς φυσικά να απεμπολούμε πιθανούς κινδύνους από τη μείωση της αγοραστικής αξίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και σημαντικής ενίσχυσης του δημοσίου χρέους.

Επιπλέον, οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού τους κεφάλαιου αναμένονται να είναι επωφελείς τόσο για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος, όσο και για την χρηματοδοτική ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας της ελληνικής οικονομίας. Η σημαντικότητα έγκειται στο γεγονός ότι η αύξηση αυτή θα επιτρέψει μια γρήγορη αποκλιμάκωση των επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών που ενεργεί ως τροχοπέδη στην εύρεση χρηματοδοτικών πόρων που στρέφονται στην χρηματοδότηση επενδυτικών (κυρίως) και καταναλωτικών δαπανών που προάγουν περαιτέρω τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Παρόμοια, η αύξηση αυτή των μετοχικών κεφαλαίων θα επιτρέψει στα τραπεζικά ιδρύματα την περαιτέρω αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την επιπλέον εύρεση χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων που τόσο χρειάζεται η ελληνική οικονομία για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας.

Εν κατακλείδι, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών αναμένεται να έχει σημαντικά spillovers τόσο για τις ίδιες τις τράπεζες, όσο και για την ελληνική οικονομία και για τους μικρομετόχους. Προσοχή μόνον χρειάζεται οι τράπεζες΄, αν και κεφαλαικά ισχυρές, να ξεχάσουν παλιές πρακτικές δανειοδότησης μέσω επιμονής σε καταναλωτικό δανεισμό και ‘θαλασσοδάνεια’ και να χρησιμοποιήσουν αυστηρά αμιγώς τραπεζικά κριτήρια δανεισμού. Άλλωστε και το διεθνές τραπεζικό περιβάλλον εποπτείας είναι πολύ αυστηρό και οι αστοχίες ‘τιμωρούνται’ πολύ σοβαρά.

Ο Δρ. Νικόλαος Απέργης είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και University of Derby

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News