Business & Finance Τετάρτη 8/03/2023, 14:09
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Τέλος η ρήτρα διαφυγής το 2024 – Κάθε χώρα θα θέσει τους στόχους της

Κομισιόν: Τέλος η ρήτρα διαφυγής το 2024 – Κάθε χώρα θα θέσει τους στόχους της

Συστάσεις για τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρώπη μέχρι το 2024 εξέδωσε σήμερα η Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τον καθορισμό στόχων για μείωση του ελλείμματος από την κάθε χώρα και την αναστολή για άλλη μία χρονιά των κοινών κανόνων για μείωση του χρέους

Ειδικότερα, μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. ακολουθούσαν κοινούς δημοσιονομικούς κανόνες, βάσει των οποίων οι κυβερνήσεις όφειλαν να μειώνουν το χρέος κάθε χρόνο κατά το 1/20ό, όταν ξεπερνούσε το 60% του ΑΕΠ. Επίσης, όφειλαν να διατηρούν το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Οι κανόνες αυτοί ανεστάλησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και το 2022 λόγω των τριγμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πλέον, οι μεγάλες διαφορές στα επίπεδα χρέους ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης καθιστούν αδύνατη την καθολική εφαρμογή των κανόνων. Παρότι οι κοινοί κανόνες πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή το 2024, οι προτάσεις της Κομισιόν σκιαγραφούν τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταβατικά, ώστε να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής και του πολέμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η κάθε χώρα οφείλει να θέσει τους δικούς της κανόνες με βάση τα εξής κριτήρια:

Απενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής

Η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται κανονικά σε περίπτωση σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, θα απενεργοποιηθεί στο τέλος του 2023. Η έξοδος από την περίοδο κατά την οποία ίσχυε η γενική ρήτρα διαφυγής θα οδηγήσει σε επανέναρξη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη δημοσιονομική πολιτική, οι οποίες ποσοτικοποιούνται και διαφοροποιούνται με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης

Οι συζητήσεις σχετικά με ένα αναθεωρημένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο η Κομισιόν κρίνει πως δεν είναι σκόπιμη η επάνοδος μόνο στην εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ίσχυαν πριν από την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2020. Ωστόσο, μέχρι να αποσαφηνιστεί το νέο πλαίσιο, θα εξακολουθεί να ισχύει το τρέχον νομικό πλαίσιο. Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική μετάβαση στη λειτουργία της μελλοντικής δέσμης δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες προκλήσεις η Κομισιόν δηλώνει έτοιμη να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ποσοτική απαίτηση, καθώς και ποιοτική καθοδήγηση για τα επενδυτικά και ενεργειακά μέτρα.

Κατάρτιση σχεδίων σταθερότητας και σύγκλισης

Η Κομισιόν ζητά από τα κράτη μέλη να θέσουν δημοσιονομικούς στόχους στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης που συμμορφώνονται με τα κριτήρια δημοσιονομικής προσαρμογής που καθορίζονται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής. Καλούνται επίσης να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά τους σχέδια αναμένεται να συμβάλουν στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική για το 2024, οι οποίες:

  • είναι σύμφωνες με τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτουν τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης, εφόσον οι στόχοι αυτοί συνάδουν με τη διασφάλιση ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους τίθεται σε καθοδική πορεία ή παραμένει σε συνετό επίπεδο και ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα·
  • ποσοτικοποιούνται και διαφοροποιούνται με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το δημόσιο χρέος·
  • διαμορφώνονται με βάση τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες, όπως προτείνεται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής.

Επιπλέον, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της για τη δημοσιονομική πολιτική, η Κομισιόν δηλώνει πως θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύουν τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων ταμείων της ΕΕ, ιδίως για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Επίσης, οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα παρέχουν επίσης καθοδήγηση σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων για την ενέργεια.

Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

Λαμβάνοντας υπόψη την εμμένουσα υψηλή αβεβαιότητα για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές στην παρούσα συγκυρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση την φετινή άνοιξη για την υπαγωγή ή μη των κρατών μελών στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ταυτόχρονα, θα προτείνει στο Συμβούλιο να κινήσει διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος στη βάση του ελλείμματος την άνοιξη του 2024 βάσει των πραγματικών στοιχείων του 2023, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Societe Generale στο «MR»: Τι θα κερδίσει η Ελλάδα από τις αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

UBS: Η ανατομία ελληνικών χρεών 650 δισ. ευρώ σε 5 γραφήματα

Oxford Economics: Έρχεται νέα κρίση χρέους; Ποιες χώρες κινδυνεύουν, τι συμβαίνει με την Ελλάδα

Moody’s: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους η Ελλάδα – Οι προβλέψεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News