Business & Finance Σάββατο 15/01/2022, 00:03
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Fitch: Αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Ελλάδας

Fitch: Αναβάθμισε σε θετικό το outlook της Ελλάδας

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της χώρας μας σε θετικές από σταθερές προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch σήμερα το βράδυ, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη στο ΒΒ την πιστοληπτική του αξιολόγηση, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Η αναβάθμιση του outlook ωστόσο στέλνει σήμα ότι η Fitch θα προχωρήσει πιθανότατα σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Οίκος αναμένει ότι η οικονομική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί το 2022. 

Η αναθεώρηση του Outlook για τις αξιολογήσεις της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες αξιολόγησης και τη σχετική βαρύτητα τους:

Η ισχυρή δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης και η πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος θα στηρίξουν μια ταχύτερη από την αναμενόμενη μείωση του χρέους του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του χαμηλού υφιστάμενου και αναμενόμενου κόστους δανεισμού. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας δραστικά το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν πιστώσεις στην πραγματική οικονομία.

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει ανακάμψει με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι ανέμενε η Fitch κατά την προηγούμενη αξιολόγηση τον Ιούλιο του 2021. Η Fitch εκτιμά ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του έτους ήταν 8,3%, σημαντικά υψηλότερη από την πρόβλεψη του Ιουλίου για 4,3% . Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 1ο έως 3ο τρίμηνο του 2021 ήταν 9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2021 εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 1% υψηλότερο από το προ-πανδημικό επίπεδο του 4ου τριμήνου του 2019.

«Αναμένουμε ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχιστεί το 2022, καθώς η απελευθέρωση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης επιταχύνεται και η οικονομία θα επεκταθεί περαιτέρω κατά 4,1%, με παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2023. Το σύνολο των επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται σε περίπου 18 δισ. ευρώ (λίγο χαμηλότερα από το 10% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2019), που θα εκταμιευθεί σε διάστημα έξι ετών. Η πανδημία αντιπροσωπεύει βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα, κατά την άποψη της Fitch. Οι μολύνσεις από κορωνοϊό στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά το φθινόπωρο, και με υψηλότερο ρυθμό πιο πρόσφατα με την εξάπλωση της Όμικρον. Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιβάλει ορισμένους περιορισμούς και αυτοί θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Ένας περαιτέρω κίνδυνος για τις προβλέψεις μας θα ήταν η καθυστερημένη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης», σύμφωνα με τον οίκο. 

Ο συνδυασμός ισχυρότερης από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος λόγω της σημαντικής μείωσης των πανδημικών μέτρων στήριξης θα συμβάλει στη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Fitch εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους μειώθηκε στο 198,4% το 2021 από 206,3% το 2020 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 190,3% φέτος και στη συνέχεια στο 185,3% μέχρι το τέλος του 2023.

Η Ελλάδα θα αποπληρώσει ανεξόφλητα δάνεια από το ΔΝΤ το 2022 και θα προπληρώσει τις δόσεις δανείων του 2022 και 2023 από τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για την Ελλάδα που συμφωνήθηκε το 2010. Βεβαίως, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υποστηρίζει τους όρους χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον οίκο. 

Πώς βλέπει η Fitch τις ελληνικές τράπεζες

Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να βελτιώνουν τις μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού τους μέσω τιτλοποιήσεων που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα «Ηρακλής» και άλλων πωλήσεων χαρτοφυλακίου. Η κυβέρνηση επέκτεινε το εν λόγω πρόγραμμα τον Απρίλιο του 2021 για επιπλέον 18 μήνες έως τον Οκτώβριο του 2022. Το συνολικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε απότομα το 2021, στα 20,9 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2021 από 60 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης μειώθηκε στο 15,0% από 36,3% την ίδια περίοδο. Ο οίκος αναμένει ότι οι μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα θα βελτιωθούν περαιτέρω φέτος, αν και υπάρχουν κίνδυνοι νέων εισροών απομειωμένων δανείων, ειδικά από πιο ευάλωτους δανειολήπτες που εξακολουθούν να επωφελούνται από μέτρα ανοχής ή κρατική στήριξη.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση αξιολόγησης:

-Δημόσια οικονομικά: Αποτυχία μείωσης του δημόσιου χρέους/ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα, για παράδειγμα λόγω υψηλότερων από το αναμενόμενο ελλειμμάτων ή αδύναμων οικονομικών επιδόσεων.

-Μακροοικονομικά: Νέοι κραδασμοί στην ελληνική οικονομία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική ανάκαμψη ή το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας.

– Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά: Οι δυσμενείς εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα αυξάνουν τους κινδύνους για τα δημοσιονομικά και την πραγματική οικονομία, μέσω της αποκρυστάλλωσης ενδεχόμενων υποχρεώσεων στον ισολογισμό του κράτους ή και της αδυναμίας ανάληψης νέων δανείων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

Παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση αξιολόγησης:

– Δημοσιονομικά: Εμπιστοσύνη σε μία σταθερή καθοδική πορεία στο λόγο δημόσιου χρέους/ΑΕΠ που προκύπτει από τα χαμηλότερα ελλείμματα, την ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ και το χαμηλό κόστος δανεισμού.

-Διαρθρωτικά: Συνεχής πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων από συστημικά σημαντικές τράπεζες, που συνάδει με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών τιτλοποίησης και τις χαμηλότερες χρεώσεις απομείωσης και οδηγεί σε βελτιωμένη παροχή πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα

-Μακροοικονομικά: Βελτίωση του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και των επιδόσεων μετά την κρίση της Covid-19, ιδιαίτερα εάν υποστηριχθεί από την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ και άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

 

Διαβάστε ακόμη:

Οίκοι αξιολόγησης: Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες για την έξοδο της Ελλάδας από το junk

Fitch Solutions για Ελλάδα: Οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν – Στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News