Ελλάδα

φωτ. ΑΡ
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αναβάθμιση του outlook ωστόσο στέλνει σήμα ότι η Fitch θα προχωρήσει πιθανότατα σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Οίκος αναμένει ότι η οικονομική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί το 2022.