ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μικρό Εγγυοδοτικό»: 6μηνη παράταση στις αιτήσεις για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις

«Μικρό Εγγυοδοτικό»: 6μηνη παράταση στις αιτήσεις για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις

Παρατείνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση δανείων μέσω του Εγγυοδοτικού Ταμείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank – HDB) που απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και πραγματοποιούν τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληγε στα τέλη του χρόνου, αλλά μετά από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατάθηκε για ένα ακόμη 6μηνο.

Να σημειωθεί ότι το μικρό Εγγυοδοτικό, όπως ονομάζεται, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 458 εκατ. ευρώ και αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για δάνεια για κεφάλαια κίνησης με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς εφεξής τα δάνεια που θα χορηγούνται μέσω των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που δρομολογούνται, είναι κυρίως επενδυτικά. 

Στόχος του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των αυξημένων αναγκών ρευστότητας που προκύπτουν για τις μικρές επιχειρήσεις ως συνέπεια της κρίσης της πανδημίας με την κάλυψη από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έως του 80% του δανείου με τη μορφή εγγύησης, περιορίζοντας το ύψος των εξασφαλίσεων που θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις στο 20% του δανείου. Η διάρκεια της εγγύησης φτάνει τα 5 χρόνια και σε αυτή περιλαμβάνεται περίοδος χάριτος που φτάνει τους 24 μήνες. Έτσι με δεδομένη την κρατική εγγύηση που παρέχει το Πρόγραμμα, η επιχείρηση απολαμβάνει χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, μεταξύ 4% – 5%, και δεσμεύεται για πολύ λιγότερες εξασφαλίσεις. 

Τα δάνεια χορηγούνται μέσω των τραπεζών και εκτός από την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί σε σχέση και με το ύψος του δανείου που χορηγείται το οποίο μπορεί να φτάσει τις 250.000 ευρώ αντί των 50.000 ευρώ που είχε οριστεί αρχικά.

Επιπλέον έχει διευρυνθεί η περίμετρος των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση, οι οποίες είναι πλέον αυτές που διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ αντί των 200.000 ευρώ που είχε αρχικά προβλεφθεί. 

Οι όροι 

Το πρόγραμμα αφορά στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:

  • κατά την 31.12.2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. ευρώ ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
  • Δεν έχουν ενταχθεί στον Α’ και Β’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας 
  • Δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο τραπεζικό σύστημα (έως και 90 μέρες καθυστέρηση) κατά την 31.12.2019 ή κατά την υποβολή της αίτησης
  • Δεν εμφανίζουν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε άλλα προγράμματα της HDB (έως και 90 μέρες καθυστέρηση)
  • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται προβληματικές με βάση τον ορισμό του Κανονισμού 651/2014). Όταν πρόκειται για, Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές στις 31.12.2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας, βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης».

Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020, το δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

  1. 250.000 Ευρώ, ή
  2. το 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019.

Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021, το δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

  1. 250.000 Ευρώ, ή
  2. Των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται.

Στους περιορισμούς τους προγράμματος είναι ότι δεν επιτρέπεται:

– η αναχρηματοδότηση ή η αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,

– η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή  αγοράς μετοχών και 

– η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News