ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική ευθεία τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση της επένδυσης

Στην τελική ευθεία τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση της επένδυσης

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για να μπορέσουν να δοθούν μέσω των τραπεζών δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων έχουν τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και η πρόσκληση προς τις τράπεζες.

Τα τραπεζικά ιδρύματα  έχουν λάβει ήδη το προσχέδιο της επιχειρησιακής συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση που θα σταλεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη. Το επόμενο διάστημα  αναμένονται να ολοκληρωθούν και οι συμφωνίες με ΕΤΕπ και EBRD ενώ οι τράπεζες με την σειρά τους εφόσον υπογράψουν την επιχειρησιακή συμφωνία με το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει εντός 10 ημέρων να υπάρξει από πλευρά τους πρόσκληση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση επενδύσεων. 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα φθάνει έως και το 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Διαβάστε επίσης: Πώς το Ταμείο Ανάκαμψης θα αλλάξει το μέγεθος των επιχειρήσεων 

Από την πλευρά της η τράπεζα θα χορηγεί κατ’ ελάχιστον το 30% της επένδυσης ενώ ο επενδυτής θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον  με ίδια κεφάλαια το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει αρχικά ποσό 200 εκατ. ευρώ προς την τράπεζα που θα συμμετάσχει στη διαδικασία.

Εφόσον θα τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις , η τράπεζα θα μπορεί να αιτηθεί και νέα εκταμίευση δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι και του ποσού των 200 εκατ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις δηλαδή προς τις τράπεζες θα γίνονται τμηματικά. Τα δάνεια του ΤΑΑ δάνεια θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: 

α) ψηφιακός μετασχηματισμός 

β) πράσινη μετάβαση, 

γ) εξωστρέφεια, 

δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων 

ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. 

Τα δάνεια του ΤΑΑ θα μπορούν να συνδυάζονται με άλλα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων, εφόσον επιτρέπεται ο εν λόγω συνδυασμός από τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και τηρούνται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων περί σώρευσης των ενισχύσεων. 

Η αξιολόγηση των επενδύσεων  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα είναι αυτά που θα  αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης Για το εάν μια επένδυση θα είναι επιλέξιμη  αυτό θα κρίνεται από πιστοποιημένους ανεξάρτητους ελεγκτές. Οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), καθώς και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Διαβάστε επίσης: Ταμείο Ανάκαμψης: Έτοιμοι δηλώνουν οι CEOs των τραπεζών

Κάθε πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής που θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου θα ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με αλγόριθμο και εφόσον ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής εξασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων με το τραπεζικό ίδρυμα και τον επενδυτή, θα αναλαμβάνει και θα διενεργεί την αξιολόγηση. Ο πιστοποιημένος ανεξάρτητος ελεγκτής με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργεί, θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης η οποία θα υποβάλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα και στο ΤΑΑ. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News