Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Η σταδιακή ανάκαμψη μετά την άρση του lockdown, ο απολογισμός των απωλειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και η επίδραση των μέτρων στήριξης στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων είναι οι παράμετροι που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον ρευστότητας στην οικονομία. Τι ζητά η αγορά, τι αντιτείνουν οι τράπεζες.

Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των 65 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (5ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (3ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.