Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δάνεια 1,44 δισ. ευρώ σε ΜμΕ κατά τις 10 πρώτες ημέρες της πλατφόρμας Know Your Customer της ΕΑΤ