Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΣΠΑ: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις νέες ΜμΕ και τις νέες τουριστικές ΜμΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠαρατείΠαρατείνεται έως τις 22 Μαρτίου 2024 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.νεται έως τις 22 Μαρτίου 2024 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Mικρομεσαία επιχείρηση και ESG
ΑΠΟΨΕΙΣ

Οσο εντυπωσιακά και να ακούγονται τα ονόματα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η μικρομεσαία επιχείρηση (MμΕ) αποτελεί και θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.