Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Φωτ. Unsplash (Gabrielle Henderson)
Φωτ. Reuters
BUSINESS & FINANCE

Την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Με την απόφαση προχωρούν προς ένταξη επιπλέον 5.017 επιχειρήσεις, οι οποίες […]

φωτ. Unsplash
BUSINESS & FINANCE

Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ θα παρέχει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία COVID-19. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται μάλιστα χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και με σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία χορήγησης, καθώς οι ωφελούμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, […]

  • Endeavor Greece
  • Φωτ. Shutterstock
  • φωτ.  InTime News
  • Φωτ. Reuters
  • Φωτ. shutterstock