Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

AP Photo
Φωτ. Shutterstock
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως τα 400 εκατ. ευρώ δύναται να φθάσει στα τέλη του 2021 το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων της Παρευξείνιας Τράπεζας προς την Ελλάδα (206,6 εκατ. ευρώ το 2018), όπως εκτίμησε ο γενικός γραμματέας της διακρατικής τράπεζας, Γιάννης Σπηλιώτης.