ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παγκρήτια Τράπεζα: Κάλυψη 35,24% της ΑΜΚ και επαφές με νέους επενδυτές

Παγκρήτια Τράπεζα: Κάλυψη 35,24% της ΑΜΚ και επαφές με νέους επενδυτές

Το ποσό των 35 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας κατά το στάδιο της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής των παλαιών μετόχων, στο οποίο δεν συμμετείχε η Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών, εταιρεία συμφερόντων του Μιχάλη Σάλλα που συμμετέχει στην Παγκρήτια Τράπεζα με ποσοστό 19,95%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκρήτιας η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους ευρώ 34,78 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην έκδοση 27,83 εκατ. νέων μετοχών. Η διοίκηση της Παγκρήτιας εκτιμά ότι «το παραπάνω ποσοστό είναι ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει στην τράπεζα να ολοκληρώσει τις προσπάθειές της για τη συγκέντρωση του ποσού που έχει προγραμματιστεί και να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επιχειρηματικού και κεφαλαιακού της πλάνου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, που σύμφωνα με την διοίκηση έχει παράσχει «την αμέριστη στήριξή της τόσο στην ΑΜΚ όσο και στην προετοιμασία της». 

Στην αύξηση συμμετείχε η Εθνική Τράπεζα, που κατείχε ήδη ποσοστό 7,17%, αλλά και οι τρεις συστημικές τράπεζες Alpha, Eurobank (συμμετείχε με ποσοστό 3,8%) και Τράπεζα Πειραιώς που συνεισέφεραν συνολικά – μαζί με την Εθνική – 15,5 εκατ. ευρώ. Κατά το στάδιο των προεγγραφών, όπως ανακοίνωσε η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετείχε και η εταιρεία Green Hydepark investment, η οποία προέβη στην απόκτηση ποσοστού 7,9% επί του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω εξαγοράς 6,25 εκατ. κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες φέρουν και το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογεί. Η Green Hydepark investment που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου είναι συμφερόντων του εφοπλιστή Μουνδρέα και συμμετείχε στην ΑΜΚ εξαγοράζοντας τα δικαιώματα που είχε στην Παγκρήτια ο Θ. Αγγελόπουλος μέσω της Alpha Ocean Developments.

Η μη συμμετοχή της Lyktos Participations Επενδύσεων και Συμμετοχών στο στάδιο των προεγγραφών δεν προεξοφλεί την μη συμμετοχή της στο τελικό στάδιο της αύξησης, η οποία θα κριθεί σύμφωνα με πληροφορίες «σταθμίζοντας τα δεδομένα της απόδοσης της επένδυσής της». 

Το διοικητικό συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας που συνεδρίασε χθες αποφάσισε την παράταση έως τις 27 Οκτωβρίου – από την αρχική προθεσμία για το διήμερο 12 και 13 Οκτωβρίου – της προθεσμίας για την συμμετοχή ειδικών και μη επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 98,7 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο βασίστηκε στο γεγονός ότι η Τράπεζα ευρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση νέων μετοχών και σύμφωνα με πηγές από την διοίκηση «η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον νέων επενδυτών από επιχειρηματικούς και εφοπλιστικούς κύκλους και τις σχετικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη». 

Η ΑΜΚ θεωρείται αναγκαία για την εξυγίανση της Τράπεζας ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της οποίας  διαμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα 6μήνου του 2022 στο 65%, αλλά και για την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Παγκρήτιας που βρίσκονται κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

Διαβάστε επίσης: 

Στάση αναμονής από τον Μιχάλη Σάλλα στην ΑΜΚ της Παγκρήτιας

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News