Business & Finance Πέμπτη 17/02/2022, 14:56
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: Σκάνδαλο η πώληση λέει ο σύλλογος εργαζομένων – Η σύγκριση με τα άλλα deals

Εθνική Ασφαλιστική: Σκάνδαλο η πώληση λέει ο σύλλογος εργαζομένων – Η σύγκριση με τα άλλα deals

Σκάνδαλο χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής την πώληση της εταιρείας, την ώρα που, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, θα μπορούσε να υπάρξει διάθεση μέρους των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου. 

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων προχωρά σε σύγκριση των οικονομικών όρων του deal της Εθνικής Ασφαλιστικής με εκείνους των πρόσφατων συμφωνιών εξαγοράς στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Οπως σημειώνει, πριν από τέσσερα χρόνια το 80% της Eurolife πουλήθηκε στο 127% της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ η AXA πουλήθηκε στην Generali  με τιμή πώλησης 168.000.000 ευρώ, έχοντας ίδια Κεφάλαια  157.591.000 ευρώ. Η Allianz εξαγόρασε την Ευρωπαϊκή Πίστη με συνολικό τίμημα 207.000.000 €, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Πίστη εμφανίζει κέρδη μετά φόρων στα 10.924.000 € στο εννεάμηνο του 2021 και ίδια κεφάλαια 153.200.000 ευρώ. 

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, το δυνητικό τίμημα για το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής ανέρχεται στα 505 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία εμφανίζει κέρδη προ φόρων 83.900.000 ευρώ στο 9μηνο του 2021 και σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.239.100.000 ευρώ. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων αναφέρει τα εξής: 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε παλαιότερη ανακοίνωση προχώρησε η νέα εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης με γνώμονα την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής, ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι τεράστιο σκάνδαλο ενώ θα μπορούσε να υπάρξει διάθεση μέρους των μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου. 

Ας θυμηθούμε τα κύρια στοιχεία του οικονομικού και όχι μόνο ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ. 

Η Ε.Τ.Ε. μεταβιβάζει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην θυγατρική της CVC, ETHNIKI Holding Sarl στο Λουξεμβούργο. 

Από το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ETHNIKI Holding Sarl το 90,01% θα το έχει η CVCκαι το 9,99% η Εθνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. 

Το δυνητικό τίμημα για το 100% ανέρχεται στα 505 εκατομμύρια ευρώ και αναλύεται: 

– Ποσό 260 εκατομμύρια, θα καταβληθεί από την CVC αναπροσαρμοζόμενο σε περίπτωση που είτε το ύψος των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, είτε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ότι έχει σήμερα συμφωνηθεί και βασίζεται στο businessplan. 

– Ποσό 125 εκατομμυρίων, θα καταβληθεί υπό την αίρεση αναπροσαρμογής ανάλογα με το businessplanκαι ονομάζεται αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς. 

– Ποσό 120 εκατομμυρίων, υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, θα καταβληθεί σε πέντε χρόνια. Αφενός για το 70% του ποσού με επίτευξη των στόχων απόδοσης bankassurance2022 – 2026 και αφετέρου για το 30% του ποσού με την επίτευξη του στόχου απόδοσης των κεφαλαίων της CVC. 

Τα παραπάνω ισχύουν για το 100% της αξίας της Εταιρίας.  

Για το 90,01% το CVCθα καταβάλει 234 εκατομμύρια (όσο είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 26/3/2021). 

Για τα ποσά που δεσμεύεται ότι θα καταβάλει η CVCθα χορηγήσει υποσχετικές επιστολές (commitments) για: 

-Τα δυο ποσά των 260 και 125 εκατομμυρίων από την ETHNIKI Holding Sarl, με δική της κάλυψη με υποσχετικές επιστολές από τα CVC Funds μέχρι του ύψους των μερισμάτων που θα λάβουν από την Εθνική Ασφαλιστική. 

-Το ποσό των 120 εκατομμυρίων (αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς) από την Λουξεμβουργιανή εταιρία Lux Hold Co Sarl, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ETHNIKI Holding Sarl με σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της. 

Παράλληλα, θα υπάρχουν εγγυοδοτικές δηλώσεις και αποζημιώσεις. Η μια από αυτές αφορά τα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας, των οποίων τα ασφάλιστρα δεν μπορούν ή μπορούν περιορισμένα να αναπροσαρμοστούν και περιλαμβάνει αποζημίωση της ETHNIKI Holding Sarl για την επιδείνωση των αποθεματικών με ανώτατο όριο αποζημίωσης τα 5 – 10 χρόνια από την συναλλαγή. Επίσης, θα υπάρχει αποζημίωση στην περίπτωση ταμειακών ροών που υπερβαίνουν τους συμφωνημένους στόχους. 

Τέλος, ο ασφαλιστικός κίνδυνος του παλιού χαρτοφυλακίου υγείας κατανέμεται σε 22,5% για τον αγοραστή και 77,5% για την Ε.Τ.Ε. (!!). 

Η ΕΤΕ εξέδωσε δάνειο μειωμένης διασφάλισης (Tier2), ποσού έως 125 εκατομμυρίων ευρώ προς την Εθνική Ασφαλιστική (όπως είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 10/12/20). 

Σύμφωνα με το business plan μετά την λήψη του αχρείαστου δανείου που ενισχύει τα εποπτικά κεφάλαια, θα επιστραφούν κεφάλαια ύψους 175 εκατομμυρίων το 2022, 75 εκατομμυρίων το 2023 και 80 εκατομμυρίων το 2024. Συνολικά το 90% των 330 εκατομμυρίων ευρώ (297.000.000 €) θα μπουν στις τσέπες του CVC μέσα σε τρία χρόνια σαν κέρδος. 

Η σύμβαση bankassurance  αποκλειστικού χαρακτήρα θα έχει 15ετή διάρκεια. 

Για να καταφέρει να ξεπουλήσει σε αυτή τη τιμή η ΕΤΕ χρειάστηκε να εγγράψει ζημιά ύψους 855.000.000 € στις χρήσεις 2019 και 2020. 

Πριν μόλις τέσσερα χρόνια το 80% της Eurolife πουλήθηκε στο 127% της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της (Book Value), αντί € 324,7 εκατ. 

Πριν ένα περίπου χρόνο πουλήθηκε η AXA στην Generali έχοντας ίδια Κεφάλαια στις 31/12/2019: 157.591.000 € Τιμή πώλησης: 168.000.000 € 

Τέλος η Allianz ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι εξαγοράζει την Ευρωπαϊκή Πίστη με συνολικό τίμημα 207.000.000 €, η Ευρωπαϊκή Πίστη στο κλείσιμο του ενιάμηνου  του 2021 τα κέρδη της ανήλθαν μετά φόρων στα 10.924.000 € και τα ίδια κεφάλαια της στα 153.200.000 €. 

Η Εθνική Ασφαλιστική εμφανίζει κέρδη της προ φόρων 83.900.000 € στο 9μηνό του 2021 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στα 1.239.100.000 €. 

Αυτό το επιχειρούμενο deal θα μείνει στην ιστορία σαν τον ορισμό της απιστίας και του σκανδάλου. 

Έχουμε εκφράσει προς όλες τις κατευθύνσεις την εκτίμησή μας για τις ευθύνες της Ε.Τ.Ε., του Τ.Χ.Σ. και της Κυβέρνησης και ευελπιστούμε να αναζητηθούν στο μέλλον οι τεράστιες ευθύνες για το σκάνδαλο που υλοποιεί η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. με την σύμπραξη της Κυβέρνησης. 

Στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται στον ασφαλιστικό κλάδο μετά από πολλές συγχωνεύσεις, η Εθνική Ασφαλιστική ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της, θα πρέπει να αποδείξει έμπρακτα προς το εσωτερικό της περιβάλλον καθώς και προς όλο τον ασφαλιστικό κλάδο και τους ασφαλισμένους της ότι δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις χαράζει, όπως κάνει ήδη τα τελευταία 131 χρόνια ζωής της. 

Διαβάστε επίσης: 

Εθνική Ασφαλιστική: Νέο διοικητικό συμβούλιο και νέο business plan ενόψει της μεταβίβασης στο CVC

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News