Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Συστημικές αλλαγές στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην επόμενη δεκαετία με την ώθηση των ESG
Ευρωβαρόμετρο: Πώς χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
BUSINESS & FINANCE

Την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους τρόπους χρήσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους Ευρωπαίους, ιδίως με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίησή τους και την ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κερδίζει έδαφος η ψηφιακή τραπεζική: Τι ψάχνουν οι πελάτες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
SALESFORCE

Τρεις σημαντικές τάσεις εντοπίζονται στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο, καθώς και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων: η ψηφιακή εμπειρία κυριαχεί, ο κατάλληλος αυτοματισμός υπηρεσιών είναι σημαντικός για το μέλλον των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και οι πελάτες αναζητούν εξατομίκευση, οικονομική ευρωσία και διαφάνεια.

Στην πρώτη θέση των χρηματιστηριακών η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ το πρώτο πεντάμηνο του 2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ελληνικών και ξένων, διατήρησε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ το Μάϊο, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 22%.