ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: Ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ

Από την Εθνική Τράπεζα η κάλυψή του

Εθνική Ασφαλιστική: Ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 125 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική, ενέκρινε η γενική συνέλευση της Εταιρείας, που συγκλήθηκε στην εκπνοή της περασμένης εβδομάδας. 

Η έκδοση ομολογιακού δανείου από την Εθνική Ασφαλιστική δρομολογείται στο πλαίσιο της συμφωνίας με το CVC Capital Partners και με βάση τις πληροφορίες η κάλυψή του, δηλαδή η αγορά του ομολόγου θα γίνει από την Εθνική τράπεζα.

To ομόλογο που είναι της κατηγορίας μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), θα είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 6,5%. Η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης θα διευρύνει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Εθνικής Ασφαλιστικής και μπορεί να αξιοποιηθεί για την επιστροφή κεφαλαίου, σενάριο που εξετάζεται από την εταιρεία. 

Η προοπτική αυτή ενισχύεται από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Φερεγγυότητας της Εταιρείας με βάση τα οποία τα εποπτικά κεφάλαια ανέρχονται στα 654,5 εκατ. ευρώ έναντι κεφαλαιακής απαίτησης 380 εκατ. ευρώ με τη χρήση μεταβατικών μέτρων, ανεβάζοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 172%, ενώ χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων τα εποπτικά κεφάλαια διαμορφώνονται στα 500,2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώνεται στο 132%. Σύμφωνα άλλωστε με τα αποτελέσματα του 2020 τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν στο τέλος του 2020 στΟ 1,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 161,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019.  

Η έκδοση ομολόγου Tier II αποτελεί μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων της Εθνικής τράπεζας έναντι του CVC στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης του 90,01%. Η συμφωνία εγκρίθηκε την περασμένη Τετάρτη από τη γενική συνέλευση του ΕΤΕ και συνοδεύεται από 15ετή συνεργασία για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του τραπεζικού δικτύου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Όπως προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο, οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες (bancassurance) θα πρέπει να διπλασιαστούν έως και το 2023 με στόχο να αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο τουλάχιστον των συνολικών ασφαλίστρων που θα πετύχει η Εθνική Ασφαλιστική τα προσεχή χρόνια.  Με τον τρόπο αυτό το τραπεζικό δίκτυο καλείται να αποτελέσει ένα σημαντικό κανάλι διανομής για τη μεγέθυνση των εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην οποία η Εθνική τράπεζα θα διατηρήσει το 9,99%. 

Επιπλέον εκτός από τους υψηλούς παραγωγικούς στόχους οι επιδόσεις του τραπεζικού δικτύου θα αποτιμώνται και σε όρους απόδοσης, στο βαθμό που όπως προβλέπει η συμφωνία, το CVC θα καταβάλει στην Εθνική τράπεζα προμήθειες, ανά τρίμηνο, οι οποίες «θα βασίζονται στα τεχνικά κέρδη των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πωλούνται και όχι στο ύψος των ασφαλίστρων». Το τεχνικό κέρδος για ένα ασφαλιστικό προϊόν προκύπτει από τα ασφάλιστρα που εισπράττει η εταιρεία, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα για αποζημιώσεις και τα έξοδα διάθεσης και διαχείρισης και χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται τα έσοδα από επενδύσεις.

Με βάση το τριετές επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο έως και το 2023 που έχει καταρτίσει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας, 

• Η ετήσια αύξηση της παραγωγής σε όλους τους κλάδους εκτιμάται στο 6%

• Τα συνολικά ασφάλιστρα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 39% από τα 669 εκατ. ευρώ το 2020 στα 931 εκατ. ευρώ το 2023 και  

• Τα ασφάλιστρα που θα προέλθουν από το τραπεζικό δίκτυο θα αυξηθούν κατά 78% από τα 178 εκατ. ευρώ σε 317 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα επιδιωχθεί εν μέσω δυσκολότερων συνθηκών που δημιουργεί η απόσυρση του προϊόντος εγγυημένου επιτοκίου που προωθούσε μέχρι σήμερα η Εθνική τράπεζα μέσω του δικτύου της και το οποίο αποτελούσε την αιχμή της των πωλήσεων τα προηγούμενα χρόνια. καθώς επρόκειτο για το μοναδικό προϊόν με εγγυημένο επιτόκιο που υπήρχε στην αγορά. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο επιχειρησιακό σχέδιο τα νέα προϊόντα είναι χαμηλότερης έντασης κεφαλαίου με μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς, η Εθνική Ασφαλιστική στρέφεται αποκλειστικά σε προϊόντα επενδυτικού τύπου (unit linked), χωρίς εγγυημένη απόδοση.

 

 
 
 
 
 
ReplyReply allForward

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News