Business & Finance Τετάρτη 13/10/2021, 18:33
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 27 Οκτωβρίου η διαγραφή των μετοχών της ΓΕΚΕ

Στις 27 Οκτωβρίου η διαγραφή των μετοχών της ΓΕΚΕ

H 27η Οκτωβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΓΕΚΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την έγκριση του αιτήματος της Δωροθέας Κεφαλά για την υποχρεωτική εξαγορά των εναπομεινάντων μετοχών (squeeze out). 

Το δικαίωμα εξαγοράς αφορά 192.028 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,28% του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόκτηση θα γίνει στην τιμή των 5,75 ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά την ολοκλήρωση του squeeze out, οι μετοχές της ΓΕΚΕ θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την εταιρεία να γίνεται πλήρως ιδιωτική (θα ελέγχεται αποκλειστικά από την οικογένεια Κεφαλά). 

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚΕ έχει στην ιδιοκτησία της το ξενοδοχείο President στο κέντρο της Αθήνας. 

Η ανακοίνωση της εισηγμένης: 

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 12.10.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

(α) Ενέκρινε το από 14/09/2021 αίτημα της κας Δωροθέας Κεφάλα (ο «Προτείνων») σχετικά με την άσκηση, σύμφωνα με το αρ. 27 Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») και την Απόφαση υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Απόφαση»), του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν σύμφωνα με το αρ. 2 (ε) του Νόμου (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και 

(β) Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 27/10/2021, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της Απόφασης. 

Κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, το  Δικαίωμα Εξαγοράς αφορούσε 192.028 μετοχές (οι «Μετοχές») που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 2.28% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Περαιτέρω, στο χρονικό διάστημα από 08/09/2021 έως τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12/10/2021, ο Προτείνων προέβη σε αποκτήσεις 13.079 Μετοχών. 

Η άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα γίνει έναντι καταβολής ανταλλάγματος 5,75 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνονται προς τους κατόχους των Μετοχών (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). 

Επιπλέον, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν: 

α. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερεθεισών Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων και 

β. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής. 

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου.

moneyreviw.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News