Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ακαρπες προσπάθειες αντίδρασης
Προς το ΧΑ οδεύει η Optima Bank – Στοχεύει να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα βήμα πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, βρίσκεται η Optima bank, ύστερα από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.