ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Ανοίγει ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης

Φωτ. intimenews

Ολοκληρώθηκε χθες από την Attica Bank η έκδοση υπέρ του Ελληνικού δημοσίου των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants). Πρόκειται για 992.512.679 τίτλους που εκδόθηκαν σε συνέχεια της απόφασης  για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) ύψους 151,8 εκατ. ευρώ, μετά τις ζημιές που παρουσίασε η Τράπεζα το 2020, ενεργοποιώντας το νόμο 4173 του 2013, γνωστό ως νόμο Χαρδούβελη. 

Επόμενο βήμα είναι η διάθεσή τους από το δημόσιο είτε στους υφιστάμενους μετόχους είτε σε νέους ιδιώτες επενδυτές. Η διάθεσή τους θα γίνει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου και η τιμή εξαγοράς έχει οριστεί στα 0,1530 ευρώ ανά τίτλο.

Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει το 32,34% της Τράπεζας του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν,  προεξοφλείται η εξαγορά τους από το ΤΧΣ με στόχο της διάθεσή τους στο προσεχές διάστημα σε ιδιώτες επενδυτές. Εκτός από τον ΕΦΚΑ βασικός μέτοχος της Attica Bank είναι και το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 46,32%, που προεξοφλείται επίσης  ότι δεν θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του. Η μη συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων ή η συμμετοχή τους με μικρότερο ποσοστό, θα οδηγήσει σε απομείωση (dilution) του ποσοστού τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και θα ανοίξει το δρόμο για την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών. 

Η διάθεση των δικαιωμάτων από το ΤΧΣ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου και θα γίνει παράλληλα με τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιήσει η Attica Bank με στόχο την άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της Τράπεζας. Η διοίκηση της Τράπεζας έχει προσδιορίσει το ύψος της ΑΜΚ από τα 120 εκατ. έως και 240 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις «στόχος είναι η αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και η υποστήριξη του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που, μεταξύ άλλων προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά 2 δισ. ευρώ περίπου».

Η ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία και η έκδοση warrants υπέρ του δημοσίου πραγματοποιείται για την κάλυψη της ζημιάς ύψους 306 εκατ. ευρώ που παρουσίασε η Τράπεζα στο τέλος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης μετά τις αυξημένες προβλέψεις για την υλοποίηση της τιτλοποίησης Ωμέγα, μέσω της οποίας επιδιώκεται η πλήρης εξυγίανση της Attica Bank από τα κόκκινα δάνεια.

Οι ζημιές των 306 εκατ. ευρώ που έγραψε η Τράπεζα στα αποτελέσματα του 2020 και η ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη είναι αποτέλεσμα των υψηλών προβλέψεων ύψους 286 εκατ. ευρώ που πήρε προκειμένου να καλύψει τη ζημιά από τις πρόσθετες τιτλοποιήσεις που η διοίκηση της Attica Bank προτίθεται να υλοποιήσει. Η τιτλοποίηση ύψους 1,3 δισ. ευρώ με την κωδική ονομασία «Ωμέγα», περιλαμβάνει απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την ονομασία «Artemis», καθώς και το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας  στα τέλη του 2020, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 885 εκατ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση θα ενταχθεί στον Ηρακλή II και το senior τμήμα των ομολόγων που θα εκδοθούν και για το οποίο η Τράπεζα θα ζητήσει την κρατική εγγύηση υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα θα επιτύχει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια μειώνοντας το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 41% που ήταν στα τέλη του 2020 στο 1%.

Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης περιλαμβάνει:

• Πώληση ομολόγων ενδιάμεσης σειράς εξόφλησης από την οποία εκτιμάται ότι θα προκύψουν κέρδη που θα ενισχύσουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

• Ένταξη των ομολόγων της υψηλής σειράς εξόφλησης της τιτλοποίησης Astir 1 και 2 στον Ηρακλή, ενέργεια που θα αποδώσει 5 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Από την ενέργεια αυτή η Τράπεζα θα εξοικονομήσει εποπτικά κεφάλαια που αντιστοιχούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ.

• Έκδοση κεφαλαίων της κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5 μονάδα περίπου έως το τέλος του έτους. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News