Business & Finance Παρασκευή 4/06/2021, 19:42
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Δέσμη δράσεων, πολιτικών και δεσμεύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Alpha Bank: Δέσμη δράσεων, πολιτικών και δεσμεύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Mια σειρά από δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές που της επιτρέπουν να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γύρω από το περιβάλλον, αναπτύσσει η Alpha Bank.

Η τράπεζα έχει θέσει τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη ως προτεραιότητές της και σε συνδυασμό με τη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της, συμμετέχει σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες και διεθνείς δείκτες υψηλού κύρους που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη. Το επιχειρηματικό πρότυπο της τράπεζας προβλέπει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environment, Society, Governance) σε όλους τις τομείς των δραστηριοτήτων της και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις χρηματοδοτήσεις για πράσινη μετάβαση και στις επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, η Alpha Bank δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που προωθούν έμπρακτα την πράσινη ενέργεια στην καθημερινότητα των πελατών της και θα αποτελέσουν τις κύριες επιλογές σε μία βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κοινωνία του μέλλοντος.

Πρωτοβουλίες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
 • Εφαρμόζει και εκπαιδεύει τους Εργαζομένους της στην αρχή «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση». 
 • Φροντίζει για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της με τη χρήση εξοπλισμού ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.
 • Την τελευταία τετραετία, έχει μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας κατά 17,07% και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας κατά 21,89%.
 • Εξοικονόμησε 243 τόνους χαρτιού, από την αποστολή e-statements, αντί της ταχυδρομικής αποστολής τους.
 • Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύχθηκε η κοπή 4.127 δέντρων και η εκπομπή 23,67 tn CO2.
 • Πραγματοποίησε δωρεές πάγιου ηλεκτρονικού και γραφειακού εξοπλισμού, ενισχύοντας την αρχή της
 • κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα, αποφεύχθηκαν συνολικά 29,8 tn CO2 eq., οι οποίοι ισοδυναμούν με τους
 • ρύπους που θα εκπέμπονταν για την προμήθεια των αντίστοιχων καινούριων αγαθών.

Ανακύκλωση

• 449.532kg χαρτιού για πολτοποίηση και μετέπειτα για ανακύκλωση
• 35.393kg φωτοτυπικού κομμένου χαρτιού 
• 58,04kg αλουμινίου και πλαστικού 
• 21.051kg συσσωρευτών οξέος-μολύβδου 
• 2.077kg μπαταριών
• 27.155,20kg λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων 
• 16.679 τεμάχια πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
• 6.925kg αναλώσιμων εκτυπωτών 
• 285 τεμάχια λοιπού εξοπλισμού (ψυγεία, fax, μηχανές καταμέτρησης, φωτοτυπικά μηχανήματα,  αριθμομηχανές, κ.ά.). 

Άλλη διάθεση

• 42.836kg παλαιών μετάλλων και scrap για πώληση
• 627 τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για πώληση
• 291 τεμάχια πάγιου εξοπλισμού για πώληση
• 3.203 τεμάχια αποσυρθέντος εξοπλισμού γραφείου για δωρεές.  

Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Alpha Bank δρομολογεί βραχυπρόθεσμους στόχους:

 • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης για την αναφορά αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064. 
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και
 • Ελέγχου της ΕΕ (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) και πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα.
 • Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας χαρτιού.
 • Διατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης των toner και μείωση της χρήσης τους.
 • Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή τριών επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά κτίρια της Τράπεζας.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Πρωτοβουλίες και Δείκτες

Η τράπεζα έχει προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Το 2020 προχώρησε στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία UNEP FI.

Μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς δείκτες επιτυγχάνει υψηλούς στόχους βελτίωσης των επιδόσεών της στο πλαίσιο αξιολογήσεων από διεθνείς αναλυτές και οίκους αξιολόγησης, 

Alpha Bank: Δέσμη δράσεων, πολιτικών και δεσμεύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον-1

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην πράσινη μετάβαση και στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις

Με στόχο την αναγέννηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank χρηματοδοτεί εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύμβουλος για επενδύσεις που αφορούν όχι μόνο εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούν από την πράσινη μετάβαση, αλλά και αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πράσινες, διαθέτουν ωστόσο τα μέσα και το όραμα να μετατραπούν σε οργανισμούς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Συμμετέχει σε projects αειφορίας, όπως: 

 • τα Περιφερειακά Αεροδρόμια 
 • η Εγνατία Οδός
 • οι ΣΔΙΤ Σχολικών Κτιρίων
 • το Ταμείο Ανάπτυξης
 • το έργο του Πύργου Πειραιά
 • το έργο Διπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περί του 1 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων. 

Από τα έργα ΑΠΕ που έχει συγχρηματοδοτήσει η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) ανέρχεται στις 2.056 GWh. Από τη λειτουργία των έργων αυτών μπορούν να εξοικονομηθούν ετησίως 1.281.240 τόνοι CO2.

Στήριξη στο πράσινο επιχειρείν και τον βιώσιμο αγροτικό τομέα  

Με στόχο τη δημιουργία υγιών και βιώσιμων συνθηκών λειτουργίας και πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, η Alpha Bank παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στο πλαίσιο του Προγράμματος «EaSI Microfinance», σε συνεργασία με τo «Perrotis College» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, καλύπτοντας συμβουλευτικές ανάγκες σε θέματα όπως η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της παραγωγής, η τυποποίηση και η μεταποίηση προϊόντων και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Επίσης, με το νέο προϊόν Alpha Φωτοβολταϊκό, η Τράπεζα παρέχει σε αγρότες, επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και αστικούς συνεταιρισμούς, χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους, σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος μέχρι και 1MWp, με σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ολοκληρωμένα προϊόντα που προωθούν την πράσινη ενέργεια 

Μέσα από τη σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις, η τράπεζα χρηματοδοτεί τους ιδιώτες πελάτες της για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, τους βοηθάει να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια με το στεγαστικό πρόγραμμα «Ενεργειακό Σπίτι», ενώ παρέχει με προνομιακούς όρους και το “Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό Δάνειο” για οικολογική αναβάθμιση των σπιτιών.

Tο αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (Lux) Global Themes FoF της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη στρατηγική του ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες, η νέα γενιά καταναλωτή και οι δημογραφικές αλλαγές.

moneyreview.gr
 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News